หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ มี 2 เรื่อง
 • ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์โลก
 • ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและประเทศไทย

ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์โลก ในเรื่องนี้มีเนื้อหาที่จะต้องเรียนดังนี้

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก
 • ส่วนประกอบของเปลือกผิวโลก
 • การปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์โลก
 • ก่อนเริ่มต้นเรียนให้นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน


  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก

  โลก

  โลก เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สามโดยโลกเป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่ที่สุดใน ระบบสุริยะ และเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ดาวเคราะห์โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,570 ล้าน (4.57109) ปีก่อน และหลังจากนั้นไม่นานนักดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกก็ถือกำเนิด ตามมาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ครองโลกในปัจจุบันนี้คือมนุษย์
  โลก มีลักษณะเป็นทรงวงรี โดย ในแนวดิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 12,711 กม. ในแนวนอน ยาว 12,755 กม. ต่างกัน 44 กม. มีพื้นน้ำ 3 ส่วน หรือ 71% และมีพื้นดิน 1 ส่วน หรือ 29 % แกนโลกจะเอียง 23.5 องศา  จากการศึกษาภายในโลกของนักวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาคลื่นแผ่นดินไหว และการทดลองระเบิดใต้ผิวโลกการวัดมวล การวัดปริมาตร และการวัดความหนาแน่นเฉลี่ยของโลกโดยทางกายภาพ จากการสังเกตคลื่น seismic waves ที่ได้ผ่านเข้ามาภายในโลกในชั้นลึกๆ จากการสังเกตสะเก็ดดาว และวัตถุอื่นๆ ในระบบสุริยะ จากการศึกษาทดลองวัสดุธรรมชาติ ณ อุณหภูมิและความดันสูงเหมือนภายในโลกและจากการศึกษาสนามแม่เหล็กของโลก จากข้อมูลการศึกษาดังกล่าว ทำให้แบ่งส่วนประกอบของโลกได้เป็นชั้นๆ ที่สำคัญ มี 3 ชั้น คือ

    1. เปลือกโลก (Earth crust)
    2. แมนเทิล (Mantle)
    3. แก่นโลก (Core)
     -แก่นโลกชั้นนอก (Outer core)
     -แก่นโลกชั้นใน (Inner core)

  1. เปลือกโลก (crust) เป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ 60-70 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่บางที่สุดเมื่อเปรียบกับชั้นอื่นๆ เสมือนเปลือกไข่ไก่หรือเปลือกหัวหอม เปลือกโลกประกอบไปด้วยแผ่นดินและแผ่นน้ำ ซึ่งเปลือกโลกส่วนที่บางที่สุดคือส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทร ส่วนเปลือกโลกที่หนาที่สุดคือเปลือกโลกส่วนที่รองรับทวีป ที่มีเทือกเขาที่สูงที่สุดอยู่ด้วย นอกจากนี้เปลือกโลกยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ
  ชั้นที่หนึ่ง: ชั้นหินไซอัล (sial) เป็นเปลือกโลกชั้นบนสุด ประกอบด้วยแร่วิลิกา และอะลูมินา ซึ่งเป็นหินแกรนิต ชนิดหนึ่ง สำหรับบริเวณผิวของชั้นนี้จะเป็นหินตะกอน ชั้นหินไซอัลนี้มีเฉพาะเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปเท่านั้น ส่วนเปลือกโลกที่อยู่ใต้ทะเลและมหาสมุทรจะไม่มีหินชั้นนี้
  ชั้นที่สอง: ชั้นหินไซมา (sima) เป็นชั้นที่อยู่ใต้หินชั้นไซอัลลงไป ส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลต์ ประกอบด้วยแร่ซิลิกาเหล็กออกไซด์ และ แมกนีเซียม ชั้นหินไซมานี้ห่อหุ้มทั่วทั้งพื้นโลกอยู่ในทะเลและมหาสมุทร ซึ่งต่างจากหินชั้นไซอัลที่ปกคลุมเฉพาะส่วนที่เป็นทวีป และยังมีความหนาแน่นมากกว่าชั้นหินไซอัล


  2. แมนเทิล (mantle หรือ Earth's mantle) คือชั้นที่อยู่ถัดจากเปลือกโลกลงไป มีความหนาประมาณ3,000 กิโลเมตร บางส่วนของหินอยู่ในสถานะหลอมเหลวเรียกว่าหินหนืด (Magma) ทำให้ชั้นแมนเทิลนี้มีความร้อนสูงมาก เนื่องจากหินหนืดมีอุณหภูมิประมาณ800 - 4300C ซึ่งประกอบด้วยหินอัคนีเป็นส่วนใหญ่ เช่น หินอัลตราเบสิก หินเพริโดไลต์

  3. แก่นโลก

  ความหนาแน่นของดาวโลกโดยเฉลี่ยคือ 5,515 กก./ลบ.ม. ทำให้มันเป็นดาวเคราะห์ที่หนาแน่นที่สุดในระบบสุริยะ แต่ถ้าวัดเฉพาะความหนาแน่นเฉลี่ยของพื้นผิวโลกแล้ววัดได้เพียงแค่ 3,000 กก./ลบ.ม. เท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดข้อสรุปว่า ต้องมีวัตถุอื่นๆ ที่หนาแน่นกว่าอยู่ในแก่นโลกแน่นอน ระหว่างการเกิดขึ้นของโลก ประมาณ 4.5 พันล้านปีมาแล้ว การหลอมละลายอาจทำให้เกิดสสารที่มีความหนาแน่นมากกว่าไหลเข้าไปในแกนกลางของโลก ในขณะที่สสารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าคลุมเปลือกโลกอยู่ ซึ่งทำให้แก่นโลก (core) มีองค์ประกอบเป็นธาตุเหล็ก ถึง 80%, รวมถึงนิกเกิล และธาตุที่มีน้ำหนักที่เบากว่าอื่นๆ แต่ในขณะที่สสารที่มีความหนาแน่นสูงอื่นๆ เช่นตะกั่ว และ ยูเรเนียมมีอยู่น้อยเกินกว่าที่จะผสานรวมเข้ากับธาตุที่เบากว่าได้ และทำให้สสารเหล่านั้นคงที่อยู่บนเปลือกโลก

  แก่นโลกแบ่งได้ออกเป็น 2 ชั้นได้แก่
  แก่นโลกชั้นนอก (outer core) มีความหนาจากผิวโลกประมาณ 2,900 - 5,000 กิโลเมตร ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลในสภาพที่หลอมละลาย และมีความร้อนสูง มีอุณหภูมิประมาณ 6200 - 6400 มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 12.0 และส่วนนี้มีสถานะเป็นของเหลว

  แก่นโลกชั้นใน (outer core) เป็นส่วนที่อยู่ใจกลางโลกพอดี มีรัศมีประมาณ 1,000 กิโลเมตร มีอุณหภูมิประมาณ 4,300 - 6,200 และมีความกดดันมหาศาล ทำให้ส่วนนี้จึงมีสถานะเป็นของแข็งประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลที่อยู่ในสภาพที่เป็นของแข็ง มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 17.0


  แบบฝึกหัด เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโลก

  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับโลก ให้เข้าใจแล้วตอบคำถามต่อไปนี้

  1. พื้นผิวของโลกมีลักษณะ อย่างไร

  2. สภาพของแก่นโลกเป็นอย่างไร

  3. แผ่นเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่มีลักษณะสำคัญอย่างไร

  NEXT


  ตัวอย่างผลงานเพื่อนๆจ้า

  กรวรรณ วรกานตพล
  นิภาพร นิลศรีสนิท
  ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/%E
  ภาพ : gettyimage.com 0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81