สื่อที่ฉันออกแบบ

ร่างกายของฉัน(我的身体)

อุปกรณ์

-กระดาษแข็ง          -กระดาษสี         -แผ่นแม่เหล็ก

-กรรไกร                 -หุ่นการ์ตูน        -คัตเตอร์

-กาว  

               ก่อนอื่นเราก็ต้องหาคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายก่อน หาได้แล้วก็ไปพิมพ์เพื่อที่จะเอาไปทำบัตรคำ และด้านหลังของบัตรคำก็จะต้องติดแผ่นแม่เหล็กไว้  

ส่วนกระดาษแข็งก็จะเป็นแผ่นโชว์ไว้สำหรับติดหุ่นการ์ตูน แล้วก็ทำลูกศรบอกส่วนต่างๆของร่างกาย เสร็จแล้วก็สามารถนำบัตรคำที่ทำไว้มาติดได้เลย

สื่อนี้สามารถเก็บได้นานและใช้ได้หลายโอกาสและ ประยุกต์ใช้ได้ ไม่เปลืองด้วย       

บัตรคำ

            สำหรับวิธีการใช้ คือ จะต้องสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อน  หลังจากที่ได้แนะนำคำศัพท์แล้ว  ก็แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน  หลังจากนั้นส่งตัวแทนทีละคน

           แล้วฟังคำสั่งของครูว่าครูจะพูดคำศัพท์คำใด ครูนั้นสามารถพูดได้ทั้งภาษาจีนและไทยได้  ส่วนนักเรียนเมื่อฟังครูพูดแล้ว ก็ต้องรับหาคำศัพท์ อย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับเพื่อนอีกคนใครหาได้ก่อนก็นำบัตรคำไปแปะส่วนของร่างกายที่ตรงกับคำศัพท์ คนที่ติดได้เร็วและถูกต้องก็จะได้คะแนนไป  เล่นแบบนี้กันทุกคนในกลุ่ม

 สื่อพื้นฐานที่ออกแบบ

สื่อนี้จะช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มอีกด้วย

              ส่วนการนำไปสอนในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  หรือการนำไปปฏิบัติจริง  ผมเองก็ได้นำไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอน  สำหรับผมได้มาฝึกสอนที่ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  ผมได้สอนชั้น ม.๑ และ ม.๖  ตอนแรกผมได้วางแผนไว้ว่าจะเอาสื่อของผมไปสอนกับเด็ก ม.๑ แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากนักเรียน ม.๑ เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่ และเพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาจีนได้ไม่นาน ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาจีน จึงไม่สามารถนำสื่อที่ผมได้ออกแบบมาใช้ได้ จากที่ได้สอนและสังเกตความสามารถในการเรียนภาษาจีนของนักเรียนแล้วพบว่าเด็กเพิงจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับสัทอักษรจีน

ผมจึงเปลี่ยนมาสอนให้กับ นักเรียนชั้นม.๖แทน เนื่องจาก ม.๖นั้นได้เรียนภาษจีนมาได้ สามปีแล้ว ผมคิดว่านักเรียนต้องไดเรียนรู้เกี่ยวสื่อพื้นฐานและคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายมาแล้ว ผมจึงนำมาทดลองสอนกับนักเรียนชั้น ม.๖

โดยมีวิธีเล่นดังนี้

- สอนคำศัพทให้เด็กอ่านได้และบอกความหมายก่อน

- หลังจากที่เด็กจำคำศัพท์ได้แล้ว ก็แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มให้เท่าๆกัน

- ให้นักเรียนส่งตัวแทนที่ละคนทั้งสองคน  แล้วครูก็มีบัตรคำแจกให้นักเรียนทั้งสองกลุ่ม โดยที่บัตรคำนั้นจะเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย

- ให้ตัวแทนฟังครูพูดให้ดี  ว่าครูจะพูดคำศัพท์อะไร เช่น ถ้าครูพูดคำว่า ส่วนนักเรียนเมื่อได้ฟังครูแล้ว ก็ต้องรีบหาคำศัพท์ทันที เมื่อหาเจอแล้วก็รีบเอาคำศัพท์นั้นไปติดที่หุ่นคนทันที

- การติดนักเรียนต้องติดให้ตรงกับความหมายของคำศัพท์ เช่น  ในภาษาไทยหมายถึง หัว ก็ต้องไปติดตรงส่วนหัว ถือว่าถูกต้องและได้คะแนน

- ใครติดได้เร็วและถูกต้องถือว่าชนะและได้คะแนนไป  ก็จะเล้นกันแบบนี้วนกันไปจนสมาชิกในกลุ่มเล่นกันจนครบ

           สำหรับกิจกรรมนี้ สร้างขึ้น เพื่อให้เด็กผ่อนคลายจากการเรียน สร้างสีสันในห้องเรียนให้น่าเรียนมากขึ้น  เนื่องจากปัญหาที่ได้พบในการเรียนการสอน จะแต่การเรียนในตำราอย่างเดียว ทำให้เด็กเบื่อหน่าย และไม่สนใจเรียน  กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมท้ายชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยให้เด็กนั้นตั้งใจเรียนมากขึ้น และเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กนั้นได้ทบทวนความรู้ไปด้วยครับ

หลังจากที่ได้ทดลองสอนแล้วพบว่าเกิดปัญหาดังต่อไปนี้

  1. นักเรียนยังไม่เคยได้เรียนคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับร่างกายเลย และเด็กส่วนมากจะอ่านสัทอักษรจีนยังไม่ได้เลย
  2. เวลาไม่พอ คือชั่วโมงเรียนของผมที่ต้องสอน หนึ่งชั้นต่อ หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งคาบ ผมคิดว่าเวลาเรียนไม่พอ เนื่องจากต้องสอนคำศัพท์ให้กับนักเรียนก่อน แล้วให้เด็กจำคำศัพท์ได้อีกด้วย  เวลาจึงไม่พอ
  3. เวลาที่เด็กจำคำศัพท์ไม่ได้ ก็จะทำให้เกิดการเบื่อหน่าย และไม่สนใจเรียน เวลาเอาสื่อที่ได้ออกแบบมาทำกิจกรรม ก็ไม่สนุก เนื่องจากนักเรียนไม่เล่น
  4. พื้นฐานภาษาจีนของเด็กยังไม่ดีพอ
  5. ผู้สอนอาจมีการสอนไม่ดีและไม่พร้อม

        (สุดท้ายต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับที่ไม่ได้บันทึกภาพในการทำกิจกรรม ผมไม่มีกล้องจิริงๆครับ  และสื่อที่ผมได้ออกแบบมานั้นถือว่าล้มเหลวครับเนื่องจากเด็กจำคำศัพท์ไม่ได้ประกอบกับมีเวลาเรียนแค่ 45 นาทีกว่าเด็กจะมาถึงห้องเรียนก็เหลือเวลาแค่35 นาทีนี่แหละคือปัญหาที่สำคัญ)