การทำบุญทุกครั้งจงเต็มใจทำบุญอย่างมงายทำบุญ                               

1.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดหนองพันเทา ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 089 – 9144095
 
2.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดรางสมอ ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 081 – 2865255
 
3.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดนิเวศน์ธรรมาราม(วังยายหุ่น)
ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
งานเริ่มวันที่ 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าอาวาส 086 - 6639021
 
4.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดสายอำพันธ์เอมสาร แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
งานเริ่มวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 086 - 7816079  02 – 5652501
 
5.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดเลาเต่า ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
งานเริ่มวันที่  กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 081 – 9427856
 6. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดถ้ำเข้ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2553 – 5 มกราคม 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 085 – 7258948.  089 – 6435751
 
7. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 081– 8758443.  089 – 8364528
 
8. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
งานเริ่มวันที่ 29 ธันวาคม 2553 – 6 มกราคม 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 084 - 7152151
 
9.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดหนองกร่าง ต.หนองกร่าง อ.ข่อพลอย จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่
 
10.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดมะเดื่อทอง (เขาล้าน)
ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
งานเริ่มวันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 089 - 0427416
 
11.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดหนองบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 – 14 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 089 – 0233188
 
12.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดหนองเขาอ่อน(ห้วยผาก)
ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
งานเริ่มวันที่ งานตรุษจีน 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่
 
13.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดสามขุม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
งานเริ่มวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 089 – 7434045

14.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดบ้านพนมนาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 30 มกราคม 2554 – 7 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่

15.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดม่วงเจริญผล ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
งานเริ่มวันที่ 30 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 081 - 9410587
 
 16.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดพวงแก้ว ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
งานเริ่มวันที่ 30 ธันวาคม 2553 – 7 มกราคม 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
 จองร้านค้าวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2554
การคมนาคมสะดวกสบาย 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 086 - 1285106

 17.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
วัดสิงห์ ต.ศาลเจ้าโรงทอง  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
 การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าอาวาส 086 – 0369819

18. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดบุญเขต(วัดบางนางเล็ก) ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ถนนองครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว
จากอำเภอองครักษ์ถึงวัด ระยะ 7 กม.
งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม 6 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย โทรศัพท์ 089 - 5193197

19.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
วัดช่องลม ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
งานเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
 การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าอาวาส 087 – 1260983

20.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
วัดวังด้ง ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ใกล้เข้าชนไก่
งานเริ่มวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
 การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าอาวาส 086 - 1735586
จองร้านค้าวันที่ 20 มกราคม 2554

21.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
วัดอุดมมงคล(เขาน้อย) ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
(สี่แยกบายพาสวังสารภี)
งานเริ่มวันที่   กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
 การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าอาวาส
034 – 512603   089 – 9151711

22.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
วัดถ้ำพุหว้า ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 – 12 กุมภาพันธ์ 2554     11 วัน 11 คืน
จองร้านค้า 1 ธันวาคม 2553
 มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
 การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าอาวาส 087 – 1661819

23.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
วัดบ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภถาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
 การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่
034 – 681224   081 – 8588738     056 - 1760422

24.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
วัดสุดประเสริฐ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพครบวงจร ชมฟรีตลอดงาน
 การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าอาวาส 086 – 1663519

25.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดบางรักใหญ่ ถนนรัตนาธิเบศ
ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง นนทบุรี
งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม 2554 - 6 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน
การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส
088 - 4930683. 081 - 1002451 02- 5951122 
26.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดพวงมาลัย(ถ้ำเขาอีโก้) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย เพชรบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 081 - 6658174
27.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดเขาชมพู อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 089 - 0851882
28.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดอ่างศิลา อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส 087 - 8356501
29.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส 089 - 8823804. 086 - 3188664
30.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดพุพลู อ.หนองหญ้าปฃ้อง เพชรบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 - 11 กุมาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะสดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส 089 - 8372899
ท่านสามารถจองมีดตัดหวายลูกนิมิตได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ทุกวัด

31. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดหนองสีซอ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
งานเริ่มวันที่ 2 9 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาส 089 – 9612241. 081 – 8865304.
081 7091372. 080 – 0287022

32. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดท่ามะนาว ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 งานเริ่มวันที่ 2 - 14 กุมภาพันธ์ 2554
การคมนาคมสะดวกสบาย
วัดอยู่ติดถนน กาญจนบุรี -ศรีสวัสดิ์ ใกล้น้ำตกเอราวัณ

33. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดคลองโพธิ์ศรี ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
งานเริ่มวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 081 – 2955279. 081 – 8539338.
081 – 3843762.

 34. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดป่าพุชะเอม (บ้านคงคา) ม.9 กม.51 ถนนปากท่อ-โป่งกระทิง
ต.โป่งกระทิง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (อยู่ใกล้โป่งกระทิง-บ่อน้ำพุร้อน)
งานเริ่มวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 083 – 3131454

35. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดเขาเพลิง ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 – 13  กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 083 – 3172019. 087 - 8101183

 36.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
งานเริ่มวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 086 - 1375213. 087 - 9300952 

 •  37.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
 •  วัดดงกลาง ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 • งานเริ่มวันที่ 1 - 9 มกราคม 2554 
 • มหรสพชมฟรีตลอดงาน หารคมนาคมสะดวกสบาย
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 080 - 0203165. 082 - 7190959 
 • 38.ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2554 
 • ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
 • ที่วัดไผ่ใหญ่ ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 • งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 
 • มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 087 - 9876816. 080 – 0235078
 •  39.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
 •  วัดราษฎร์ปุณณาราม ต.คลองพระยาบันลือ
 • อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วัดอยู่ใกล้วัดเจดีย์หอย
 • งานเริ่มวันที่ 3 – 13  กุมภาพันธ์ 2554 
 • มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 083 – 3165479. 081 - 8111714
 • 40.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
 • วัดตรีพาราสีมาเขต ต.สามเมือง
 • อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานเริ่มวันที่ 3 – 13  กุมภาพันธ์ 2554 
 • มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 086 – 5499601. 035 - 379152

       41.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

 วัดท่ามะนาว ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 งานเริ่มวันที่ 2 – 14  กุมภาพันธ์ 2554

 การคมนาคมสะดวกสบาย

 วัดอยู่ติดถนน กาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์  ใกล้น้ำตกเอราวัณ

 42.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดสาลวนาราม(วัดหนองจอก)ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2553 - 5 มกราคม 2554

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อสอบถามจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

โทร 089 - 5636249. 081 - 9733396

 43.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

 วัดสระดู่ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2553 - 2554

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

085 - 0504286.  089 - 9580904

 44.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดเขาดิน (ซุ้มทอง) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 086 – 1474278

45.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดวัดอู่ทอง ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
งานเริ่มวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
46.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดเขาน้อยคีรีวัน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ระยอง
งานเริ่มวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
47.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดหินโค้ง ติดทุ่งทานตะวัน ต.หนองบัว อ.หันคา จ.ระยอง
งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 081 – 2794666
48.ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
งานเริ่มวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
49. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
50. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดนางซา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
51. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดใหม่ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
52. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดวิเวการาม (เขาน้อยท่าแฉลบ) ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
53. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดจันทนาราม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 1 – 9  กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
54. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดสายวารี ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ถนนสาย 331 เข้าตลาดเกาะโพธิ์ อ.หนองใหญ่ – บ่อทอง – ปรกฟ้า
ถนนสายเกษตร

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 081 - 8621579
55. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ถนนสายบ้านบึง - แกลง

งานเริ่มวันที่ 2 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
56. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดป่าเทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
57. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดถ้ำสาริกา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
58. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดใหญ่ชัยมงคล ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
59. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดเขาตานก ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
งานเริ่มวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
60. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดชำขวาง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 089 - 0507329
61. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดป่าแหน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
งานเริ่มวันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 080 – 0486860.
62. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 089 - 8577937
63. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิต
งานเริ่มวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต  087 – 1526625. 086 - 9278782

64. ตรุษจีน ปี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดมณีขวัญชัย ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
งานเริ่มวันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554
มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย
ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต
 086 – 1007472. 081 - 8528274