ผลงานสิ่งประดิษฐ์แผนกช่างก่อสร้าง  ปี 2554  เครื่องล้างไข่, เครื่องอีดกลีบดอกไม้จัน, อุปกรณ์ติดตั้งบานประตู, เครื่องดนดตรีอคูเลเล่ รางวัลชนะเลิศภายในสถานศึกษาทุกผลงาน (ผลงานสุดยอดคุณภาพ)

สนใจติดต่อ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง