บอกเรื่องราวความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมการทำ World Cafe ด้วย เขียนคล้าย World Cafe ของคุณยะและคุณแป้ง