ประการที่หนึ่ง  ดิฉันสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลมาเขียนบันทึกจากแหล่งความรู้/ข้อมูลจำนวน 30 แหล่ง  

เว็บไซต์

สิ่งพิมพ์

หนังสือ

บุคคล

http://www.kingtranslations.com

eng2-15 คำว่า OK มีที่มาอย่างไร

eng2-31 ที่มาของคำว่า Nerd ที่ใช้เรียกบรรดาเด็กเรียนทั้งหลาย

 

www.sanook.com

eng2-17เทคนิคหยุดอาการสะอึก

eng2-18กำจัดสนิมที่ปลอดภัยสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน

eng2-19 เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ ปฏิวัติการเดินทางในอากาศ

eng2-30 สูตรแชมพูสมุนไพรสด สูตรรำข้าว

eng2-42 วิธีทำให้สดชื่นหลังตื่นนอน

eng1-13 ข้อคิดที่ได้จากนิทานชายคนหนึ่งกับ ถังน้ำ 2 ใบ

 

http://www.ipst.ac.th

eng2-23จิตวิทยาของการโกหก

eng2-28 ใช้เจลทินต์ทาในปาก เสี่ยงแพ้อาจถึงขั้นมะเร็ง

eng2-33 วิธีกำจัดสิว

eng2-35 วิธีเพิ่มความจำให้สมอง

www.vcharkarn.com

eng2-38 รู้ไหมว่า  “สตอเบอรี่” มีดีแค่ไหน?

eng3-19 การพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว

eng3-20 ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

www.thaiedresearch

.org

eng3-01 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบSQ3R โดยใช้กรอบมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

eng3-02 เเบบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฎี CANAL-F

eng3-03 ผลของการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือในบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน

eng3-04 การวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา

eng3-05การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสองภาษาในเขตกรุงเทพมหานคร

eng3-06 EFFECTS OF SELF-MONITORING WRITING STRATEGIES INSTRUCTION ON ENGLISH

http://www.culi.chula

.ac.th

eng3-07 ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ และความต้องการพัฒนาวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

eng3-11การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

http://www.pvc.ac.th

eng3-08 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง

eng3-13 ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://www.edu.lpru.ac.th

eng3-09 การพัฒนารูปแบบระบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

http://www.kroobannok.com

eng3-10การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

eng3-18 การพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน เรื่อง “Gifts & Wishes”

www.sriracha.ac.th

eng3-12ผลของการใช้กิจกรรมการละครในการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีราชา

http://researchers.in.th

eng3-14 การศึกษาผลการพัฒนาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวการสอนแบบอรรถลักษณะ (Genre-based Approach)

http://www.saijai.net

eng3-15 งานวิจัยของมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูด อ่าน ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษในหมู่คนไทย

http://www.kalasin3.go.th

eng3-16 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคำบงพิทยาคม โดยใช้กิจกรรมโครงงานสำรวจ

http://cuir.car.chula.ac.th

eng3-17 ความสัมพันธ์ระหว่างความจำระยะสั้นด้านภาษา ความสามารถในการฟัง และการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร

http://www.sciencedaily.com

eng2-46 Alcoholism

eng2-47 Vitamin D Protects Cells From Stress That Can Lead To Cancer

www.pm.ac.th

 eng2-50 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

eng2-03 ค้นพบวิธีการตรวจมะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มแรก

eng2-11 ไขปมปัญหา เด็กขายบริการ ฤาพื้นฐานความคิดอ่อนแอ

eng2-06 อาหารก่อมะเร็ง

eng2-07 ทานวิตามินเกินกำหนด ก่อให้เกิดโทษ

eng2-08 ฝนกรด อันตราย

eng2-10 กิน เลือดจระเข้ เสริมภูมิคุ้มกัน

eng2-11 ไขปมปัญหา เด็กขายบริการ ฤาพื้นฐานความคิดอ่อนแอ

eng2-13 พฤติกรรมทำร้ายสมอง

VOA News ภาคภาษาไทย

eng2-41นักวิจัยจัดผล Blueberryให้เป็นยอดผลไม้ชนิดใหม่

eng2-43 ทาแป้ง เสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่

eng2-44 ทำอย่างไรให้รักวันจันทร์

eng2-32 การป้องกันไม่ให้ผมร่วง

eng2-21 เคล็ดลับยามนั่งแท็กซี่คนเดียวยามค่ำคืน

eng2-36 กายบริหารหน้าคอมพิวเตอร์กันเถอะ

eng2-37 สุขภาพจิตคำทำนาย

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  

eng2-24ใช้สบู่เหลว ต้องระวัง

eng2-25เด็กติดเกมส์ แก้ได้ด้วยความเข้าใจ

eng2-26 เด็กติดเหล้า...ความเศร้าของสังคมไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

eng2-27 กินแมลงทอด อันตรายถึงตาย คลื่นไส้ – พูดไม่ได้

 

หนังสือ Being in Love – ตอนที่ 9 (ความเจ็บปวด) โดย OSHO

Eng2-01ความเจ็บปวด

หนังสือ ลามะหนุ่มเนปาล กับเรื่องจริงผ่านจอ

eng2-29 พระธรรมเทศนาของพระโพธิสัตว์ปาเดนโดรเจ

eng2-14 A message from Palden Dorje

หนังสือ Biological Chemistry 

eng2-40คณะนักวิทยาศาสตร์ได้พบโมเลกุลที่อาจสกัดกั้นการแพร่เชื้อไวรัส HIV

eng2-48 อนุมูลอิสระ

พระธรรมปิฎกeng2-45 สร้างสุขจากการให้ ทำใจเป็นอิสระ

ตนเอง

eng1-01 My first post

eng2-02 Green tea

eng1-03 การหมักเนื้อสเต็กให้นุ่มอร่อย

eng2-05 เคล็ดลับวิธีการแก้นิสัยขี้ลืม

eng2-09 ผมสวยด้วยพืชผักในครัว

eng1-02 Anger

eng2-20เคล็ดลับแก้ความเผ็ด

eng4-01ตารางบันทึกภารกิจ 15 วัน

eng4-02 ตารางวิเคราะห์ภารกิจ 15 วัน

eng4-03-ตารางสรุปภารกิจ 15 วัน

eng4-04 ชีวิตของพรรณวิไล

eng4-05 ปัญหาของพรรณวิไล

eng4-06 ตารางเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

eng4-07 โครงการพัฒนาตน

eng1-10 My passion

eng1-11 Stop occupying my self

eng1-12 Mute friends

eng4-06 แก้ไขตารางเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

eng1-04 ไม่คบคนพาล

eng1-05 Shepherd Tale

 

eng1-06 Visit my former school

Eng1-07 Practicing English with host family

eng1-08 รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง

eng2-39 Let's see how wonderful Thailand is

eng1-14 My dog''Sirius''

 

eng1-15 My Puppy White and another doggies

eng1-16 Jealousy

eng1-17 What I have learnt from dharma camp

 

eng1-18 My eye candy

 

Eng1-19 Study tour in Australia

 

Eng1-20 Study tour in Australia 2

eng2-49 คำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjection)

eng4-08 รายงานโครงการออกแบบนวัตกรรม

นวพรรษ บุญชาญ

eng2-04 ภัย ลูกอม-อมยิ้ม

ฐิตินาฐ ณ พัทลุง

eng2-12 ความจริงของชีวิต

สมบูรณ์

eng2-16 การคิดอย่างเป็นระบบ

ประกิต

eng2-22 จิตแพทย์ ชี้เด็กติดเกม เสี่ยงสูงข้ามขั้นติดการพนัน

นพ.กฤษดา  ศิรามพุชeng2-34 ยาที่ไม่ควรกินคู่กัน

อัญชลี ภู่ประเสริฐ

eng1-09 PLEARN (เล่นเรียน)

 

 

 

 

ประการที่สอง

ดิฉันมีจำนวนแหล่งเรียนรู้ดังนี้

ประเภทเว็ปไซต์ 16  แหล่ง คิดเป็นค่าร้อยละ  53.33

ประเภทสิ่งพิมพ์   3  แหล่ง คิดเป็นค่าร้อยละ  10

ประเภทหนังสือ   4  แหล่ง คิดเป็นค่าร้อยละ  13.33

ประเภทบุคคล    7  แหล่ง คิดเป็นค่าร้อยละ   23.33

 

แผนภูมิแสดงจำนวนแหล่งเรียนรู้