ผมได้สนใจเรื่องฉลามเพราะเป็นสัตว์ที่มีอันตรายมาก มีเนื้อหาดังนี้

ฉลาม (ภาษาอังกฤษ Shark ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Selachimorpha) เป็นปลาในชั้นปลากระดูกอ่อนจำพวกหนึ่ง มีฟันแหลมคม

ปลาฉลามบางชนิดจะมีเหาฉลามอาศัยอยู่ ปลาฉลามวอบบีกอง(Wobbegong shark)เป็นปลาฉลามที่พรางตัวให้กลืนกับท้องทะเล ปลาฉลามวาฬเป็นปลาฉลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปลาฉลามอาจว่ายน้ำได้เร็วถึง 35 กม./ชม.ปลาฉลามส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว มีบางชนิดที่ออกลูกเป็น ไข่

ประเด็นที่ศึกษาคือ

1.แหล่งที่อยู่ของฉลาม

2.การกินของฉลาม

3.การใช้ชีวิตของฉลามแต่ละประเภท

4.การจำแนกฉลาม

5.พฤติกรรมของฉลา

อ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/ปลาฉลาม
 

โลกของปลาฉลาม

Sharks of the world

เพชฌฆาตใต้ทะเลลึก

ฉลาม