บันทึกนี้เปิดให้นักเรียนห้อง ม.๒/๔ นำผลงานการแต่งกลอนดอกสร้อย

"ใกล้เอ๋ยใกล้สอบ" มาลงไว้ค่ะ