ลูกเนียง 

 

    

 

 

 

สารพิษในลูกเนียง

     ลูกเนียงเป็นผักเคียงทานกับข้าวแกงปักษ์ใต้มักพบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ในลูกเนียงมีสารที่ก่อให้เกิดพิษ คือ กรดเจ็งโคลิค เป็นกรดอะมิโนที่มีกรดกำมะถันสูงมากและเป็นพิษต่อร่างกายเมื่อรับประทานในปริมาณที่มาก ซึ่งเป็นสารพิษที่มีผลต่อการทำลายระบบประสาทของไตให้เลื่อมลง

 

 

 

 

อาการที่เกิดจากพิษของลูกเนียง 

     ปัสสาวะไม่ออก หรือปัสสาวะขัด ปัสสาวะขุ่นขาวเป็นสีน้ำนม    

     อาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียนอย่างรุนแรง 

     ถ้าเกิดอาการมากระบบไตจะล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด

 

 

 

 

 

การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับพิษ

     รีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะถ้าเกิดอาการมากระบบไตจะล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด

 

 

 

 

การป้องกัน

     หั่นลูกเนียงเป็นแผ่นบางๆ ตากแดดให้หมาดก่อนจะนำมารับประทาน พิษของมันจะลดลง

     นำลูกเนียงมาในฝังทรายจนกระทั่งมีหน่อ ตัดหน่อทิ้งแล้วจึงรับประทาน พิษของลูกเนียงจะลดน้อยลง

     ต้มลูกเนียงในน้ำที่ผสมด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตนาน 10 นาที  จะทำให้กรดแจงโคลิคลดลงครึ่งหนึ่ง

         

 บรรณานุกรม
บินหลาหาดใหญ่.(2552).เมนูปักษ์ใต้ ลูกเนียง น้ำฉุ๊บเคย ขวัญใจช่างภาพ.ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2553,จากhttp://www.oknation.net/blog/witphoto/2009/06/24/entry-1
สาวภูไทสกลนคร.(2552).ลูกเนียง,ชะเนียง.ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2553,จากhttp://www.trytodream.com/topic/3583
Vegetable in Thailand.(2553).ลูกเนียง.ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2553,จากhttp://www.vegetableinthailand.com/index.php?mo=3&art=132879
เนียง.ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2553,จากhttp://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/poison/lukniang.htm