เมื่อนักเรียนได้ทำการทบทวนเพิ่มเติมแล้ว นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ของนักเรียน ได้ตามความเหมาะสมครับ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

 

     หากมีหัวข้อใดที่นักเรียนไม่เข้าใจ สามารถสอบถามอาจารย์ได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่านการเพิ่มบันทึกใน Blog  หรือ การเสนอแนะผ่านความคิดเห็นด้านล่าง ครับ

 

     คลิ๊กที่นี่  สำหรับการทบทวนบทที่ 6