รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพืช(vegatation)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อให้ได้รู้การเจริญเติบโตการสืบพันธ์ การสร้างอาหาร ส่วนประกอบเเละการลำเลียงภายในของพืช

           พืช เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่ง (มีประมาณ 350,000 สปีชี่ส์ ถูกระบุแล้ว 287,655 สปีชี่ส์ เป็นพืชดอก 258,650 ชนิด และพืชไม่มีท่อลำเลียง 18,000 ชนิด ) อยู่ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantea) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์น พบได้ทั้งบนบกและในน้ำ เป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์ นิวเคลียสมีผนังเซลล์ ห่อหุ้ม เคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว ช่วยในการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังมี

ลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็คือการสังเคราะห์แสง แต่มีพืชจำพวกปรสิตประมาณ 300 สปีชี่ส์ที่ไม่สังเคราะห์แสงเอง แต่เกาะดูดอาหารจากพืชชนิดอื่น

         ผู้จัดหวังว่าผู้ที่ได้อ่านรายงานเล่มนี้เเล้วจะมีความรู้เเละความเข้าใจเกี่ยวกับพืชมากขึ้นหรือผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชเเละอาจารย์ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน 

               หากรายงานเล่มนี้ผิดพลาดประการ    ใดขออภัยมา  ณ ที่นี้ด้วย   

             ผู้จัดทำ กชกร