ความหมายของการคลังสินค้า

การคลังสินค้า หมายถึง กระบวนการเก็บสินค้า วัสดุและสิ่งต่างๆ อย่างมีระบบ เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าที่เก็บไว้ออกไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว ทันเวลา และอยู่ในสภาพที่ดี

ประโยชน์ของคลังสินค้า

1.  ทำให้ต้นทุนของสินค้าลดลง

2.  เป็นการป้องกันการขาดมือของสินค้าที่จะขาย

3.  ช่วยลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง

4.  สามารถผลิตได้ในปริมาณเกินกว่าความต้องการตามฤดูกาล

5.  ช่วยให้ได้ใช้สินค้านั้นๆ ได้ทันเวลาตามต้องการ

6.  ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

7.  ช่วยให้การผลิตดำเนินไปได้โดยปกติ

8.  ช่วยให้เครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อค้าที่มีทุนน้อย

9.  ช่วยให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ

10.   ช่วยเก็บพักสินค้าชั่วคราวที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศอีกต่อหนึ่งในลักษณะของ Re-export

 

แหล่งอ้างอิง    www.tice.ac.th