ความหมาย

                คำขวัญ คือ คำพูดที่กล่าวให้เป็นข้อคิดหรือแนวทางปฏิบัติเนื่องในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือโอกาสใดโอกาสหนึ่ง เป็นข้อเตือนให้ระลึกถึงหน้าที่การงานและความประพฤติต่าง ๆ

 

หลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญ

                การเขียนคำขวัญให้น่าสนใจ ควรคำนึงในประเด็นต่อไปนี้

                1.  ใช้ถ้อยคำสั้น กะทัดรัด มีความหมายลึกซึ้ง ใช้คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป  แต่ไม่ควรเกิน 16 คำ แบ่งเป็นวรรคได้ตั้งแต่ 1 - 4 วรรค  เช่น

ทุกข์ที่ไหน            กาชาดไปที่นั่น

ห้องสมุด               ดุจขุมคลัง              แห่งปัญญา

                                มารยาทงาม         น้ำใจดี   

                                ทุกชีวี                 จะปลอดภัย

        อากาศเป็นพิษ      ชีวิตจะสั้น            

ต้นไม้เท่านั้น        ทั้งกันและแก้

            ร่วมคิด  ร่วมสร้าง  ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

 

                2.  เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมาย แสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเด่นชัด หรือมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียว เพื่อให้จำง่าย เช่น

                                แสดงพลังประชาธิปไตย   ด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

                                หลายชีวิต                              รอโลหิตจากท่าน

                                ขับรถถูกกฎ                          ช่วยลดอุบัติเหตุ

                                ทิ้งขยะไม่เลือกที่                 หมดราศีไปทั้งเมือง                           

ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน     ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

น้ำมีคุณค่ามหาศาล             อย่าล้างผลาญโดยไม่จำเป็น

 

                3.  จัดแบ่งจังหวะคำสม่ำเสมอ เช่น

                                ยอมลำบากเมื่อหนุ่ม          ดีกว่ากลุ้มเมื่อแก่

                                ประเทศเป็นบ้าน                 ทหารเป็นรั้ว

                                ยามศึกเรารบ                        ยามสงบเราเตรียม

                                กตัญญูระลึกอยู่ในจิต          สุจริตระลึกอยู่ในใจ

 

                4.  เล่นคำทั้งเสียง และสัมผัสและการซ้ำคำ ช่วยให้จำง่าย เช่น

                                เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ             เด็กฉลาดชาติเจริญ

                                ยามศึกเรารบ                        ยามสงบเราเตรียม

                                ขับเร็วชิดขวา                        ขับช้าชิดซ้าย

                                สะอาดกายเจริญวัย              สะอาดใจเจริญสุข

ร่วมคิด  ร่วมสร้าง  ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

 

                5.  เป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดี เช่น

                                เลือกคนดีเข้าสภา                เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                                เลือกตั้งเป็นหน้าที่              เลือกคนดีมาปกครอง

                                ทำดีให้คนเกรง                    ดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัว

                                จงขยันหมั่นอ่านเขียน        จงพากเพียรเถิดพวกเรา

                                เจ็บป่วยอย่าซื้อยา ไปรักษากับคุณหมอ

                                เมืองไทยจะรุ่งเรือง             พลเมืองต้องมีวินัย

ปิดรั้งด้วยผ้าใบ  เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง