ฟอเก็ตมีน็อทฟอเก็ตมีน็อท,ฟอร์เก็ตมีน็อท,ต้นฟอร์เก็ตมีน็อท,ขายต้นฟอร์เก็ตมีน็อท,ขายฟอร์เก็ตมีน็อท,จำหน่ายฟอร์เก็ตมีน็อท,ฟอร์เก็ตมีน็อต

ชื่อที่เรียก
 
 
 
ต้นฟอร์เก็ต มี น็อต(อย่าลืมฉัน)
 
 
ชื่ออื่นๆ
 
 
อย่าลืมฉัน
 
ประโยชน์
 
 
 

ใช้แสดงถึงดอกฟอร์เก็ต มี น็อต ...สัญลักษณ์ความทรงจำที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ไปตราบนานเท่านาน.

ใช้สำหรับตกแต่ง จัดสวย เพื่อความสวยงาม

 
 
 
แหล่งที่พบ
 
 
ประเทศแคนาดา
 
 
 
ตำบล
 
 
ทั่วไป
 
 
 
 
อำเภอ
 
 
ดอยหลวง
 
 
 
 
จังหวัด
 
 
เชียงราย
 
 
 
 
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้
 
 
หนาว
 
 
 
 
ศักยภาพการใช้งาน
 
 
สวยงาม
 
 
 
 
ชื่อสามัญ
 
 
ฟอร์เก็ต มี น็อต
 
 
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
 
Cynoglossum Lanceola tum Forssk
 
 
 
 
ชื่อวงศ์
 
 
BORAGINACEAE
 
 
 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล
 
 
http://webboard.yenta4.com/topic/315751