ชื่อสื่อ : ถาดอักษรไม้ abc

ทำไมถึงชอบสื่อชิ้นนี้ : เป็นสื่อที่มีวคามหน้าสนใจ สามารถนำไปสอนให้กับเด็กๆๆได้เรียนรู้เกียวกับ อักษรภาษาอังกฤษ 

วิธีใช้ :  นำตัวอักษรมาใส่ในช่องให้เป็นคำศํพย์อังกฤษ หรืออาจจะนำตัวอักษรมาวางเรียงในช่องให้ถูกต้อง ตั้งแต่ A-Z และเครื่องหมายต่างๆ

ประโยชน์ : 1. ให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

                 2. ให้ผู้เล่นสามารถฝึกสะกดดำศัพย์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

 

ที่มา : http://www.tiptoys.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=346553&Ntype=2