สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

     น้ำตาลช่วยแต่งเติมรสชาติให้อาหารอร่อย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการบริโภคน้ำตาลในปริมาณมากเกินไป จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ได้แก่ โรคฟันผุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น  และโรคต่างๆดังกล่าวเป็นโรคปฐมภูมิที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยเรื้อรังอื่นๆได้มากมาย

สารให้ความหวานแทนน้ำตาลแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

  1. สารให้ความหวานที่ ให้พลังงาน ได้แก่ ฟรุกโทส(น้ำตาลจากผลไม้) มอลทิทอล ซอร์บิทอล และ ไซลิทอล สารให้ความหวานกลุ่มนี้ ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ควบคุมน้ำหนัก และ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  2.      สารให้ความหวานที่ ไม่ให้พลังงาน หรือให้พลังงานต่ำ ได้แก่ ซูคราโลส สตีเวีย(สารสกัด จากหญ้าหวาน) แอสปาแตม อะซิซัลเฟม-เค และ แซคคารีน (ขัณฑสกร) สารให้ความหวานกลุ่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ควบคุมน้ำหนัก และ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

สารให้ความหวานที่ ให้พลังงาน                                 

ฟรุกโทส เป็นสารที่พบในน้ำผลไม้ มีคุณสมบัติและให้พลังงานคล้ายกับน้ำตาลปกติ  

แลกโทส เป็นสารให้ความหวานที่หวานน้อยกว่าน้ำตาล ให้พลังงานเท่ากับน้ำตาลปกติ เนื่องจากหวานน้อยกว่าน้ำตาล จึงมักใช้เพื่อเพิ่มปริมาตรหรือความข้นในอาหาร ไม่ใช้เพื่อให้ความหวานโดยตรง

มอลทิทอล ซอร์บิทอล และ ไซลิทอล มีความหวานและให้พลังงานประมาณ 60% ของน้ำตาลปกติ ไม่ทำให้ฟันผุ แต่อาจทำให้ท้องเสียถ้าบริโภคเข้าไปมากๆ

                                                                         

 

แหล่งที่มา

  ข้อมูลสุขภามูลนิธิหมอชาวบ้าน

  รศ.ดร.วิสิฐ  จะวะสิต วันที่ 05/1994

  www.doctor.ac.th