เทคโนโลยีการศึกษา: แก้ปัญหาและยกระดับการศึกษา

  การนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาและยกระดับการศึกษานั้น ถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยทีเดียว หลังจากแต่ก่อนการเรียนและการจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานั้นยากมาก กว่าจะหาได้ก็เสียเวลามากมายและการศึกษานั้นก็ไม่ได้เปิดกว้างเหมือนทุกวันนี้ ทำให้ผูที่ยากเรียนไม่มีโอกาสเพราะติดที่ฐานะบ้างการเดินทางบ้าง เพราะบางคนก็ไม่สะดวกในการเดินทางที่จะมาเรียนเพราะอยู่ไกลและการศึกษาก็ไม่ค่อยจะเปิดกว้างเหมือนทุกวันนี้ แต่หลังจากที่เรามีการนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อการศึกษา โดยมีการศึกษาผ่านทางไกลเกิดขึ้น เช่น เรียนผ่านทางเว็ปไซรด์ เรียนทางไปรษณีย์หรือหลายๆทาง ทำให้การศึกษานั้นพัฒนามากกว่าแต่ก่อนและเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นและหาทางศึกษาที่เข้าและเหมาะสมกับสถานะของตนเองและยังทำให้มีผู้จบการศึกษาระดับสูงๆ มีมากกว่าแต่ก่อนและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

.................................................