สิ้นสุดไปแล้วกับการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามการพัฒนาอนามัยชนบทแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ ๔ ที่เข้าไปอยู่ในชุมชนประมาณ ๑ เดือนเศษ เพื่อศึกษาสถานการณ์ชุมชนและพัฒนาแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

และต้องขอชื่นชมกับการทำงานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน และการนำเสนอผลและการอำลาชุมชน ในวันที่ ๑๑ ม.ค.๕๓ ที่ผ่านมา

 

และต้องขอขอบคุณ "ครู" ทุกท่านที่อยู่ในชุมชน ที่คอยดูแลและเป็นกำลังใจให้กับลูกๆ นักศึกษาตลอดเวลาที่นักศึกษาอยู่ในชุมชน

 

เชื่อว่าแต่ละคนคงได้ประสบการณ์มากมาย จึงอยากให้ลองแลกเปลี่ยนโดยการเล่าสู่กันฟังสัก ๓ ข้อพอสังเขป ต่อไปนี้

 

๑. เราได้เรียนรู้เชิง "วิชาการ" อย่างไรบ้าง

๒. เราได้เรียนรู้เชิง "กระบวนการ" อย่างไรบ้าง

๓. เราได้เรียนรู้ "เชิงประสบการณ์" อย่างไรบ้าง

 

ลองเล่าสู่กันฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดูนะครับ

 

อ.ตี๋