E=mc2 ใช้เวลา 103 ปีในการพิสูจน์ว่าไอน์สไตน์ถูก

ใช้เวลามากกว่าศตวรรษ แต่ในที่สุดก็ได้มีการฉลองการยืนยันว่าสมการของไอน์สไตน์ E=mc2 นั้นถูกยืนยัน ต้องขอบคุณการคำนวนทางคอมพิวเตอร์จากนักฟิสิกส์ฝรั่งเศส เยอรมันและฮังการี่

 

 

ประชาชนเดินผ่านรูปปั้นยักษ์ของสมการไอน์สไตน์ E=mc2 หน้าพิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลินในปี 2006

 

การระดมสมองนี้นำโดยศูนย์ทฤษฎีฟิสิกส์ของฝรั่งเศส ด้วยการใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังเครื่องหนึ่งของโลก มาคำนวนเพื่อคาดการณ์มวลของโปรตอนและนิวตรอน ซึ่งเป็นอนุภาคแกนกลางของอะตอม

 

จากโมเดลอนุภาคฟิสิกส์ทั่วไป โปรตรอนและนิวตรอนประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กลงไปอีกที่เรียกว่าควากซ์ ซึ่งจับกันด้วยกลูออน ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้า มวลของกลูออนนั้นเป็น 0 และมวลของควากซ์มีเพียง 5% และมวลอีก 95% หายไปไหน

 

คำตอบนั้นตีพิมพ์ลงในวารสาร Science บ่งชี้ว่ามวลนั้นมาจากพลังงานการเคลื่อนที่และปฏิกิริยาของควากซ์กับกลูออน หรือในอีกคำหนึ่ง มวลและพลังงานนั้นเท่ากันตามที่ไอน์สไตน์เคยเสนอเอาไว้ในทฤษฎีสัมพันธภาพแบบพิเศษเมื่อปี 1905 สมการ E=mc2 นั้นแสดงให้เห็นว่ามวลนั้นเปลี่ยนมาจากพลังงาน และพลังงานนั้นเปลี่ยนกับเป็นมวล

 

ด้วยการแสดงว่ามีพลังงานจำนวนเท่าใดที่ปลดปล่อยถ้ามีมวลที่แน่นอนที่จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ สมการนี้ได้ถูกใช้หลายครั้งและโด่งดังเนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ แต่การแก้สมการ E=mc2 ในระดับอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม ในวมการที่เรียกว่า quantum chromodynamics นั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก

 

จนกระทั่งปัจจุบันมันเป็นเพียงสมมติฐาน แต่นี้จะเป็นการร่วมกันแก้ปัญหานี้ครั้งแรกของหน่วยงานเพื่อหาคำตอบด้านจักรวาลและเวลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมิติที่ 4