เครื่องคำนวณ

เครื่องคำนวณเลขอิเล็คทรอนิกส์  เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานสำนักงาน มีลักษณะคล้ายกับเครื่องบวกเลข  แต่จะมีแป้นต่าง ๆ มากกว่าเครื่องบวกเลขในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งนี้เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง สะดวก และรวดเร็ว  เครื่องคำนวณเลขอิเลคทรอนิกส์ที่จะเรียนต่อไปนี้มีแป้นต่าง ๆ ที่ควรรู้จักและทำความเข้าใจในการใช้งานอย่างถ่องแท้  เพื่อให้ผลการคำนวณออกมาถูกต้อง รวดเร็ว

การวางนิ้วบนแป้นเหย้า

       การวางนิ้วบนแป้นเหย้าสำหรับเครื่องคำนวณเลขอิเล็คทรอนิกส์เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ดีด  เพื่อให้การใช้นิ้วต่าง ๆ ได้ถูกต้องรวดเร็ว และแม่นยำในระบบสัมผัส  คือไม่มองแป้น  แป้นเหย้าของเครื่องคำนวณเลขอิเล็กทรอนิกส์คือแป้น 4 5 6   วางนิ้วชี้ขวาบนเลข 4  นิ้วกลางขวาบนเลข 5  และนิ้วนางขวาบนเลข  6  สำหรับการก้าวนิ้วนั้นให้ใช้ได้  ดังนี้
aniberry02_red.gif  นิ้วหัวแม่มือขวาสำหรับตัวเลข 0 C CE
aniberry02_red.gif  นิ้วชี้ขวาสำหรับตัวเลขแถวซ้ายสุดคือ   00  1  4  7
aniberry02_red.gif  นิ้วกลางขวาสำหรับตัวเลขแถวกลางคือ  000  2   5  8
aniberry02_red.gif  นิ้วนางขวาสำภหรับตัวเลขแถวขวาคือ  3  6  9  และแป้นจุดทศนิยม
aniberry02_red.gif  นิ้วก้อยขวาสำหรับแป้นต่าง ๆ ในด้านขวามือ  เช่น +  -  X  K  %  ฯลฯ    

  • วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

    ประวัติของคอมพิวเตอร์
    คอมพิวเตอร์มีประวัติการพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนาน นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการนับ การคำนวณ สามารถสรุปประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ได้พอสังเขป ดังนี้

 ช่วงแรก ประดิษฐ์เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก
ประมาณ 2,000 - 3,000 ปีมาแล้ว มีผู้ประดิษฐ์ ลูกคิด (Abacus or Soroban) ขึ้นในประเทศจีน ถือเป็นเครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก

 

 

ค. ศ. 1617 สร้างอุปกรณ์ช่วยคำนวณ Napier’s bones
จอห์น เนเปียร์ (John Napier) นักคณิตศาสตร์ชาวสก๊อต สร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณ คูณ หารหรือถอดกรณฑ์ให้ง่ายขึ้น เรียกอุปกรณ์นี้ว่า Napier’s bonesค. ศ. 1623-1662 เครื่องบวกเลขแบบจักรกลเครื่องแรกของปาสคาล

เบล์ส ปาสคาล (Blaise Pascal) นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส

สร้างเครื่อง บวกเลขแบบกลจักรเครื่องแรก ของโลกขึ้น มีความสามารถบวกเลขและทดเลขได้ โดยใช้วงล้อแต่ละอันแทนเลข 1 หลัก เมื่อเฟือง 1 ตัวหมุนครบ 10 ครั้ง ตัวติดกันทางซ้ายจะขยับไปหนึ่งตำแหน่ง นับเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาเครื่องคำนวณในยุคต่อมา

 

 


ค. ศ. 1646-1716 เครื่องอะริทโมมิเตอร์

 กอดฟริต วิลเฮลม ลิปนิซ (Gottfried Wilhelm Leibniz) ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่สามารถทำการคูณ หาร หารากที่สองได้ นอกเหนือจากการคำนวณบวกและลบ เรียกเครื่องจักรกลนี้ว่า “เครื่องอะริทโมมิเตอร์ (Arithmometer Machine) “

 

 

 

ค. ศ. 1791-1871 Analytical Engine ต้นแบบคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

Charles Babbage ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งคอมพิวเตอร์"

ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine หรือ Difference Engine) มีความสามารถคำนวณ, พิมพ์ตารางค่าของตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และสมการโพลิโนเมียล (Polynomial)คู่กับสมการผลต่าง (Difference equation) ได้ เครื่องจักรกลชนิดนี้ทำงานด้วยเครื่องยนต์พลังไอน้ำ มีข้อมูลบันทึกอยู่ใน บัตรเจาะรู (Punched Card) จึงสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติและเก็บผลลัพธ์ไว้ในหน่วยความจำก่อนพิมพ์ออกทางกระดาษ หลักการทำงานที่มีการรับข้อมูลการประมวลผล การแสดงผลได้อย่างอัตโนมัตินี้ ได้นำมาเป็นพื้นฐานสร้างคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้ยกย่องให้ ชาร์ล แบบเบจ เป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

ค. ศ. 1805-1900 บัตรเจาะรูแบบ Pasteboard Card ใบแรก

 โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด (Joseph Marie Jacquard) ชาวฝรั่งเศสได้คิดวิธีควบคุมการทอผ้าให้เป็นลวดลายต่าง ๆ โดยใช้ช่องรหัสที่เจาะไว้ในบัตร ซึ่งบัตรนี้เรียกว่า Pasteboard Card

และต่อมา ชาร์ล แบบเบจ ได้นำบัตรนี้มาใช้ควบคุมเครื่อง Analytical Engine โดยบัตร Pasteboard Card นี้จะใช้บันทึกข้อมูลเข้าสู่เครื่องจักรและนำผลลัพธ์ออกมา ต่อมาได้พัฒนาบัตรนี้มาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรก ๆ

1

 

 

 

ค. ศ. 1815-1852 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

Ada Augusta ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น "โปรแกรมเมอร์คนแรก"

มีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งแรกโดย เอดา ออกุสตา (Ada Augusta) นักคณิตศาสตร์นำเอาหลักการของ แบบเบจ มาใช้ โดยนำเครื่อง Analytical Engine มาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้สำเร็จโดยสร้างคำสั่งควบคุมการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า จึงยกย่อง
เอดา ออกุสตา (Ada Augusta) ว่าเป็น “โปรแกรมเมอร์(Programmer)” หรือผู้เสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกของโลก

 

ค. ศ. 1815-1864 พื้นฐานของดิจิตอลในระบบคอมพิวเตอร์

 

ยอร์จ บูล (George Boole) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ สร้างพีชคณิตที่เรียกว่า Boolean Algeba ที่ระบบสัญลักษณ์แบบตรรกวิทยา (Symbolic Logic) สำหรับการหาข้อเท็จจริง เหตุผลและเงื่อนไขการเปรียบเทียบ นับเป็นการวางรากฐานทางคณิตศาสตร์ในการนำตัวเลขมาเชื่อมโยงกับแนวคิด เลขฐานสอง (Binary Number) ที่นำไปทดแทนสถานะทางไฟฟ้าปิดและเปิด อันเป็นพื้นฐานของ ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer) ในยุคปัจจุบัน


ค. ศ. 1860-1929 เครื่องประมวลผลทางสถิติเครื่องแรก

ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริธ (Dr. Herman Hollerith) ชาวอเมริกา ได้ประดิษฐ์เครื่องประมวลผลทางสถิติ คือ Tabulating Machine ใช้กับบัตรเจาะรู นำมาประมวลผลข้อมูลในการสำรวจสำมะโมประชากรในสหรัฐอเมริกา และต่อมา ฮอลเลอริธ ได้นำหลักการบัตรเจาะรูของ โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด มาดัดแปลงเพื่อใช้กับ Tabulating Machine และเรียกบัตรนี้ว่า “บัตรฮอลเลอลิธ (Hollerith Card)” และต่อมาได้พัฒนามาใช้เป็นบัตรเจาะรู 80 คอลัมน์ ใช้กับคอมพิวเตอร์ เรียกว่า “IBM Card” หรือ บัตร 80 คอลัมน์ (ปัจจุบันไม่นิยมใช้บัตรเจาะรูกับคอมพิวเตอร์แล้ว เพราะมีสื่อประเภทอื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่า)

 

  • ประวัติคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล

Electronic Digital Computer หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูล ประมวลผล และแสดงผล โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นสัญญาณดิจิตอลใช้ระบบตัวเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 เป็นพื้นฐานสร้างรหัสแทนข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งตัวเลขฐานสองที่ใช้เก็บในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้จะมีเพียง 2 สถานะ คือ สถานะไฟเปิด แทน ด้วย 1 และสถานะไฟปิด แทนด้วย 0

ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล มีวิวัฒนาการ สรุปได้ดังนี้

ค. ศ. 1944 เครื่องคำนวณดิจิตอลกึ่งอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติเครื่องแรก

 ศาสตราจารย์ โฮเวิร์ด ไอค์เคน (Prof. Howard Aiken) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Howard University)

Prof. Howard Aiken และทีมงานผู้พัฒนา Mark I

ร่วมมือกับบริษัทไอบีเอ็ม(IBM: International Business Machine) ได้นำแนวความคิดของ แบบเบจ มาใช้สร้างเครื่องคำนวณที่ทำงาน
กึ่งอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) หรือ Mark I ซึ่งถือว่าเป็น “ดิจิตอลคอมพิวเตอร์กึ่งอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก”

 

Mark I

 

ค. ศ. 1938-1942 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

John Atanasoft

 จอห์น อทานาโซฟ (John Atanasoff) และ ชิฟฟอร์ด เบรี่ (Chifford Berry) แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา(Iowa University) ได้ประดิษฐ์ “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก” เรียกว่า “ABC” หรือ “Atanasoff - Berry Computer”

1

 

 

ค. ศ. 1943 เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ “หลอดสูญญากาศ

จอห์น มอชลี่ (John Mauchly) และ เปรสเปอร์ แอคเคิร์ท (Prespert Ackert) แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (Pensylvania University) ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อว่า “ENIAC” (Electronic Numerical Integrater and Calculator) สร้างด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลอดสูญญากาศ (Vacuum Tubes) ประมาณ 18,000 หลอด ติดตั้งอยู่ในห้องปรับอากาศเพราะมีความร้อนมาก มีความสามารถในการคูณได้ถึง 300 ครั้งต่อวินาที แต่ไม่สามารถเก็บคำสั่งไว้ในเครื่องได้

 

 

 

 

ค. ศ. 1949 เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ใช้หลักการเลขฐานสอง

 ดร. จอห์น ฟอน นิวแมน (Dr. John Von Neumann) ชาวอเมริกา

ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่อว่า “EDVAC” (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) ใช้หลักการของตัวเลขฐานสอง เก็บคำสั่งไว้ภายในเครื่องได้ทั้งหมด


เครื่อง EDVAC

ซึ่งในขณะเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) ประเทศอังกฤษ ก็ได้สร้างคอมพิวเตอร์ที่ทำงานลักษณะเดียวกัน ชื่อว่า “EDSAC” (Electronic Delayed Storage Automatic Computer) ซึ่งต่อมาในปี 1952 Neumann ก็ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีชื่อย่อเรียกว่า I.A.S. ทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นแบบในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมา

ค.ศ. 1951 บริษัท IBM ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อการค้า

 มอชลี่ (Mauchly) และ แอคเคิร์ท (Ackert) ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ชื่อว่า “UNIVAC I” (Universal Automatic Computer) สามารถทำงานอย่างอัตโนมัติได้สมบูรณ์แบบ นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรม ด้านการสำรวจสำมะโนประชากร เป็นต้น จนกระทั่งทำให้บริษัท IBM (International Business Machines) ได้เริ่มต้นผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อการค้าจนมาถึงในปัจจุบัน (ปัจจุบันนี้มีหลายบริษัทผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการค้าเลียนแบบของบริษัท IBM เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ว่าเครื่อง IBM Compatible )

 

 

UNIVAC คอมพิวเตอร์ที่ทำงานอย่างอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์

 


 

 

เครื่องคำนวณ/เครื่องคิดเลข - เช็คราคา เปรียบเทียบราคา

ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
ชื่อสินค้า ร้านค้า (จำนวนร้าน)ภาพประกอบราคาถูกสุด
ราคาเฉลี่ยวันอัพเดทวิจารณ์ลงประกาศ
long UPS UPS
(จำนวนร้านที่ขาย 1 ร้าน)
UPS UPS 9,999 9,999 04 มค. 53  17:11 0 ขาย
OLYMPIA เครื่องคิดเลข ทุกรุ่น
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
เครื่องคิดเลข ทุกรุ่น 220 1,505 04 มค. 53  14:53 0 ขาย
CANON เครื่องคำนวณเลข รุ่น MP121-DTS
(จำนวนร้านที่ขาย 1 ร้าน)
เครื่องคำนวณเลข รุ่น MP121-DTS 1,690 1,690 04 มค. 53  14:31 0 ขาย
CASIO FX-570MS
(จำนวนร้านที่ขาย 4 ร้าน)
FX-570MS 500 500 17 มีค. 52  19:16 0 ขาย
CASIO MX-12V
(จำนวนร้านที่ขาย 3 ร้าน)
MX-12V 230 230 20 กพ. 52  09:18 0 ขาย
TeXas Instrument TI-84 Silver edition
(จำนวนร้านที่ขาย 1 ร้าน)
TI-84 Silver edition 4,900 4,900 20 สค. 50  12:53 0 ขาย
TeXas Instrument TI-89 Titanium edition
(จำนวนร้านที่ขาย 1 ร้าน)
TI-89 Titanium edition 5,900 5,900 20 สค. 50  12:43 0 ขาย
CASIO Fx 2.0 PLUS Algebra
(จำนวนร้านที่ขาย 4 ร้าน)
Fx 2.0 PLUS Algebra 3,100 3,450 17 มีค. 52  18:52 0 ขาย
TeXas Instrument TI BA II Plus Professional
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
TI BA II Plus Professional 2,300 2,325 04 กพ. 52  14:18 0 ขาย
CASIO DR-240HT
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
DR-240HT 0 0 30 มีค. 50  13:42 0 ขาย
CASIO FR-2650DT
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
FR-2650DT 1 1,296 30 มีค. 50  13:45 0 ขาย
CASIO DR-120LB-WE
(จำนวนร้านที่ขาย 3 ร้าน)
DR-120LB-WE 1 1,614 29 มีค. 51  15:16 0 ขาย
CASIO SL-760
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
SL-760 1 98 30 มีค. 50  13:55 0 ขาย
CASIO DJ-120
(จำนวนร้านที่ขาย 4 ร้าน)
DJ-120 1 418 21 ธค. 52  15:30 0 ขาย
CASIO FC-100V
(จำนวนร้านที่ขาย 3 ร้าน)
FC-100V 1,250 1,447 19 สค. 50  13:13 0 ขาย
CASIO FC-1000
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
FC-1000 1 1,901 30 มีค. 50  14:01 0 ขาย
CASIO FX-795P
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
FX-795P 1 1,008 30 มีค. 50  14:03 0 ขาย
CASIO FX-3650P
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
FX-3650P 1 598 30 มีค. 50  14:05 0 ขาย
CASIO FX-9750G PLUS
(จำนวนร้านที่ขาย 4 ร้าน)
FX-9750G PLUS 1 1,770 06 มิย. 51  17:18 0 ขาย
CASIO CFX-9950GB PLUS-WE
(จำนวนร้านที่ขาย 2 ร้าน)
CFX-9950GB PLUS-WE 1 1,976 30 มีค. 50  14:06 0 ขาย

เครื่องคำนวณในยุคประวัติศาสตร

 

 

 

ลูกคิด

จากหลักฐานประวัติศาสตร์พบว่าลูกคิดเป็นเครื่องคำนวณที่ใช้กันในหมู่
ชาวจีนมากว่า 7,000 ปี
และใช้กันในอียิปต์โบราณมากว่า 2,500
ปี

เครื่องช่วยคำนวณรูปแบบไม้บรรทัดคำนวณ

ประมาณ คริสต์ศักราชที่ 8 ถึง 15 เป็นช่วงที่มนุษย์มีความสนใจในเรื่อง
ปรากฏการณ์ของโลกและดวงดาว
จึงมีผู้พยายามสร้างเครื่องช่วยคำนวณ
ในรูปแบบไม้บรรทัดคำนวณเพื่อช่วยในการคำนวณตำแหน่งของดาว

เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณตำแหน่งของดาวในการเดินเรือ

จากหลักฐานซากเรือที่ขุดค้นพบซึ่งจมอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศกรีซได้
ค้นพบเครื่องคำนวณที่ทำจากเฟืองมีอายุราวประมาณ 1,800 ปี เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการคำนวณตำแหน่งของดาวเพื่อใช้ในการเดินเรือ

เครื่องบวกและลบด้วยกลไกเฟืองขบต่อกัน

เครื่องคำนวณของปาสคาลเป็นเครื่องที่บวกและลบด้วยกลไกเฟืองที่
ขบต่อกันเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวเนื่องกันเบลสปาสคาล (Blaise Pascal)
นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องคำนวณนี้ในปี พ.ศ. 2185


เครื่องคำนวณที่สามารถในการคูณและหาร

ในปี พ.ศ. 2237 กอดฟริด ฟอนไลบ์นิช (Gottfried von Leibniz) ชาว
เยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีขีดความสามารถในการคูณและหารได้

เครื่องทอผ้าอัตโนมัติด้วยกลไก

ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2240-2343 อุตสาหกรรมทอผ้าได้เจริญก้าวหน้า
ทำให้มีความพยายามในการผลิตเครื่องทอผ้าอัตโนมัติด้วยกลไกมีการใช้
บัตรเจาะรู เพื่อช่วยให้เครื่องจักรทำงานตามโปรแกรมที่วางไว้

เครื่องคำนวณที่เรียกว่าดิฟเฟอเรนซ์ เอนยิน

ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) ชาวอังกฤษในปี พ.ศ. 2343 เขา
ประสบผลสำเร็จในการสร้างเครื่องคำนวณที่เรียกว่า ดิฟเฟอเรนซ์เอนจิน
(difference engine)

เครื่องคำนวณที่เรียกว่าแอนาไลติคอลเอนจิน

ปีพ.ศ. 2354 ชาร์ลส์ แบบเบจ เริ่มต้นโครงงานในการพัฒนาเครื่องคำนวณ
แบบใหม่เรียกว่าแอนาไลติคอลเอนจิน (analytical engine)
ที่มีลักษณะคล้ายกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ คือ มีหน่วยความจำ หน่วยคำนวณและวิธีการที่
จะให้เครื่องทำงานตามคำสั่งจนได้ผลลัพธ์ออกมา
แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะ
ชิ้นส่วนที่ใช้มีความละเอียดสูงและเทคโนโลยีในขณะนั้นไม่สามารถรองรับ
การผลิตชิ้นส่วนเหล่านั้นได้

บริษัท คอมพิวติง เทบบูลาติง เรดคอสดิง

ในปี พ.ศ. 2439 ฮอลเลอริช ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิต และ
จำหน่ายเครื่องจักรช่วยในการคำนวณ
โดยใช้ชื่อบริษัท คอมพิวติง เทบบูลาติง
เรดคอสดิง

บริษัท ไอ บี เอ็ม

พ.ศ. 2467 บริษัทคอมพิวติง เทบบูลาติง เรดคอสดิงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น
บริษัทไอบีเอ็ม (International Business Machine : IBM) บริษัทไอบีเอ็มนี้
มีบทบาทสำคัญในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ ของโลก

เครื่องคำนวณมาร์ค วัน

พ.ศ. 2487 บริษัทไอบีเอ็มได้สร้างเครื่องคำนวณ

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ