เนื่องจากเหตุการณ์ที่ชาวกรุงเทพฯ ตื่นตกใจจากเหตุการณ์ที่มองเห็นดวงแสงประหลาดอยู่บนท้องฟ้า กิ๊กได้ติดตามข่าวจากโทรทัศน์ค่ะ  แล้วได้ยินคำว่า “มิราจ” ทำให้กิ๊กสงสัยมากเลยค่ะ  ว่า “มิราจ” คืออะไร 

 

           มิราจ (Mirage) เป็นปรากฏการณ์การมองเห็นภาพลวงตา  เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในทะเลทราย เช่น ภาพคล้าย ๆ กับบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำในทะเลทรายเวลากลางวัน และภาพของเมืองที่อยู่ไกลออกไปปรากฏอยู่เหนืออากาศ 

            สาเหตุของการเกิดมิราจ คือ ความหนาแน่นที่แตกต่างกันมากของชั้นอากาศใกล้พื้นดิน อากาศที่ร้อน ความหนาแน่นของอากาศจะน้อย อากาศที่เย็น ความหนาแน่นของอากาศจะมาก ดังนั้น ถ้าชั้นของอากาศใกล้พื้นดินมีความหนาแน่นแตกต่างไปจากชั้นอากาศที่อยู่สูงขึ้นไป แสงจากพื้นดินหรือจากท้องฟ้าก็จะเกิดการหักเหมาก อาจถึงขั้นสะท้อนกลับหมด ทำให้ เกิดการมองเห็นเป็นภาพลวงตาขึ้นมา

ในเวลากลางวัน อากาศใกล้พื้นดินของทะเลทรายจะร้อนมากเมื่อเทียบกับอากาศที่อยู่สูงขึ้นไป ทำให้แสงจากสิ่งที่อยู่สูงขึ้น เช่น เห็นภาพของท้องฟ้าอยู่ในทะเลทราย ซึ่งจะมีลักษณะเสมือนกับเป็นแหล่งน้ำ ทำให้คนในทะเลทรายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแหล่งน้ำ


ในเวลากลางคืน ชั้นอากาศใกล้พื้นดินจะเย็นกว่าชั้นอากาศที่อยู่สูงขึ้นไป แสงจากเมืองที่อยู่ไกลๆ ออกไป อาจจะสะท้อนกลับลงมาเข้าตาของคนในทะเลทราย ทำให้เขามองเห็นเมืองลอยอยู่ในอากาศ

มิราจหรือภาพลวงตานี่เองที่เป็นต้นเหตุถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็น UFO หรือจานบินของมนุษย์ต่างดาวมาแล้ว มากต่อมาก

 

 

ขอขอบคุณ : http://www.icphysics.com