สุภาษิตและคำพังเพย
หญ้าปากคอก                  หมายถึง                เรื่องง่ายๆ
หนอนบ่อนไส้                  หมายถึง                ทรยศพวกเดียวกัน
หนอนหนังสือ                  หมายถึง               ขยันอ่านหนังสือ
หนักแผ่นดิน                    หมายถึง               ไม่มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
หนักเอาเบาสู้                   หมายถึง               ขยันขันแข็งไม่เลือกงาน
หน้าเนื้อใจเสื้อ                 หมายถึง               หน้ายิ้มแย้มแต่ในใจดุร้าย
หน้าเป็น                          หมายถึง                หน้าตารื่นเริง หัวเราะง่าย
หน้าสิ่วหน้าขวาน              หมายถึง               อยู่ในภาวะอันตราย
หนามยอกเอาหนามบ่ง     หมายถึง               ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกับที่ตัวเองถูกทำมา
หมากัดอย่ากัดตอบ          หมายถึง                อย่าตอบโต้คนพาล
หมาสองราง                      หมายถึง                คนที่ทำตัวเข้าด้วยทั้งสองฝ่าย
หมาหวงก้าง                     หมายถึง                คนที่หวงของเอาไว้คนเดียว
หวานเป็นลม ขมเป็นยา     หมายถึง                คำหวานทำให้เหลิง คำเตือนมักทำให้ได้สติ