กรดซาลิซิลิค (สารกันรา)

 

      สารกันรา   หรือ   สารกันบูด   หรือ  ที่เรียกว่า กรดซาลิซิลิค (Salicylic Acid) เป็นกรดที่มีอันตรายต่อร่ายกาย


อาหารที่มักตรวจพบสารกันรา

 

                 น้ำผักดอง                        

        กระเทียมดอง                                               ผักกาดดอง 

                         

 

              หน่อไม้ดอง                                                ขิงดอง 

                 

 

 

 

 น้ำดองผลไม้ 

 

                  มะม่วงดอง                                      มะยมดอง

             

มะกอกดอง  

 

 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อพบ กรดซาลิซิลิค (สารกันรา)ในอาหาร

  • แนะนำผู้จำหน่ายอาหารให้เลิกใช้กรดซาลิซิลิค (สารกันรา)เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • ถ้าพบบ่อยครั้ง  ควรจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการต่อไป

อันตรายต่อผู้บริโภค
              เมื่อบริโภคเข้าไปจะทำลายเซลล์ในร่างกาย หากบริโภคเข้าไปมากๆ จะเข้าไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้เป็นแผลใน กระเพาะอาหารและลำไส้ ความดันโลหิตต่ำจนช็อกได้ หรือในบางรายที่แม้บริโภคเข้าไปไม่มาก แต่ถ้าแพ้สารกันรา ก็จะทำให้เป็นผื่นคันขึ้นตามตัว อาเจียน หูอื้อ หรือมีไข้


วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารกันรา
              เลือกซื้ออาหารที่สดใหม่ ไม่บริโภคอาหารหมักดอง หรือถ้าจะบริโภคให้เลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ

 

 

แหล่งที่ข้อมูล

http://www.tlcthai.com   .   ชมรมอาหารปลอดภัย (อย. น้อย )โรงเรียนจักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1