1. งานแผ่นพับด้านหน้า สถานที่ท่องเที่ยว(วัดร่องขุ่น) คลิกที่นี่

2. งานแผ่นพับด้านใน สถานที่ท่องเที่ยว(วัดร่องขุ่น) คลิกที่นี่