ลูกยอ

 

 

 

                บทนำ 

         ลูกอะไรคนชอบตอบมาหน่อย       ฟังบ่อยๆพาชื่นระรื่นหู

เป็นแรงใจพัฒนาพาเชิดชู                        ผู้ใดรู้ช่วยแถลงแจงมาที

          ลูกยอไงคนชอบตอบคำขาน          ประโยชน์หรือมีนานัปประการ

จะไขขานแจ้งตามความเป็นจริง               

                                          ยินดีต้อนรับ

    ลูกยอ เป็นผลไม้ที่มีคนรู้จักน้อย  แต่ผลไม้ชนิดนี้ที่มีสรรพคุณมากมาย ทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ต่างๆนานา ดังข้อมูลที่จะนำมาเสนอให้รับทราบต่อไปนี้

 

 

            ภาระงาน 

ภาระงานที่ ๑     ทำผังความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ลูกยอ
ภาระงานที่ ๒    แต่งร่ายสุภาพเรื่อง ความเป็นมาของลูกยอ

 

                 เนื้อหา

            ลูกยอ ที่มีในบ้านเรา เป็นจีนัส สปีชี่เดียวกับของตาฮีติ ที่มีขายทั่วโลก คือถือเป็นพันธุ์เดียวกัน อาจแตกต่างกันบ้างเช่นทุเรียน หมอนทองกับก้านยาว ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรดีกว่ากัน 

            ลูกยอ สามารถรักษาได้สารพัดโรค  งานวิจัยลูกยอมีไม่มากนัก ที่มีการวิจัยมากที่สุดเป็นที่คณะแพทย์ในเกาะตาฮีติเอง แต่การวิจัยเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ เพราะถือว่าอาจมีอคติได้ เพราะเป็นการสนับสนุนธุรกิจของประเทศตน จะยอมรับต่อเมื่อมีการออกแบบที่ดี และได้รับการตีพิมพ์ทางวารสารการแพทย์ที่เชื่อถือได้ และมีคนทำการทดลองซ้ำและได้ผลเช่นนั้นจริง
ถ้าไปค้นในเวบไซด์จะมีรายงานเป็นรายบุคคลว่าทานแล้วสามารถ ลดความดันโลหิตสูงได้ เพิ่มพลังงาน สดชื่น ลดการอักเสบ ช่วยรักษาหวัด ระงับปวด รักษามะเร็ง โรคเอดส์ ลดไขมันในเลือด รายงานเหล่านี้เป็นรายบุคคล จากแพทย์บางท่าน หรือนักโภชนาการ สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ เพราะยังไม่มีการวิจัยทดลองที่แน่นอน แต่มีการลงเวบไซด์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เพราะเป็นเวบไซด์ประกอบกับการขายผลิตภัณฑ์

 

             ข้อควรระวัง 

   1. น้ำลูกยอมีธาตุโปแตสเซียมสูงมากประมาณ 56 meq/L พอๆกับน้ำส้ม และน้ำมะเขือเทศ และมีรายงานว่าผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังทานน้ำลูกยอแล้วมีโปตัสเซียมสูงมากจนเป็นอันตราย จึงไม่ควรทานในโรคไต
    2.ในประเทศไทย มีรายงานผลการรักษาคนไข้ที่มีอาการอาเจียน หลังจากฟื้นจากโรคมาลาเรีย โดยเทียบกับ metoclopamide และชาจีน พบว่าต้านการอาเจียนไม่ดีเท่า metoclopamide แต่ให้ผลดีกว่าในกลุ่มควบคุม แต่เป็นการตากแห้งชงน้ำไม่ใช่ทานน้ำคั้นสด

 

            ลูกยอ มีคุณค่าอาหารเพราะมี วิตามินC วิตามิน A และ ธาตุโปตัสเซียมสูง นอกจากนั้นจะมีลักษณะเหมือน  พืช  ผัก  ผลไม้จำนวนมากตรงที่มี

สาร แอนตี้ออกซิแดนท์ ซึ่งถือว่าชะลอการแก่ของเซลล์ และต้านมะเร็งได้

 

ระโยชน์

1.  สร้างเสริมปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ให้ดีขึ้น  ฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมโทรม  ซ่อมแซมเซล์ที่ถูกทำลาย  เพิ่มพลังในเซลล์ทำให้มีกำลังและขจัดสารพิษในเซลล์
2.  ช่วยสังเคราะห์สารโปรตีนในร่างกาย  ทำให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายดีขึ้น  และเป็นผลดีต่อต่อมต่าง ๆ  ในร่างกายทำให้ทำงานดีขึ้น
3.  มีสารต้านอนุมูลอิสระ  ชะลอความเสื่อมของร่างกาย และต่อต้านมะเร็ง
4.  ลดระดับน้ำตาลในคนไข้เบาหวาน
5.  ลดความดันโลหิตสูง
6.  ต่อต้านเซลล์มะเร็ง  และเสริมภูมิต้านทานโรคโดยการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อต่อต้านเซลล์มะเร็งและเชื้อโรคต่าง ๆ
7.  ลดและบรรเทาการอักเสบของเซลล์  ลดและบรรเทาโรคภูมิแพ้
8.  มีวิตามิน  แร่ธาตุ  อะมิโนแอซิด  ช่วยเสริมอาหารและเพิ่มพลังงานใน ร่างกาย
9.  ระงับความเจ็บปวด  และบรรเทาอาหารปวดซ้ำ
10.  ช่วยสมานแผล  ทำให้แผลหายเร็ว
11.  ป้องกันและลดอาการของโรคภูมิแพ้

 

 

        ที่มา

http://www.thaiclinic.com/medbible/yor_fruit.html

http://www.redcross.or.th/pr/pr_news.php4?db=3&naid=607

 

      ประเมินค่า 

เกณฑ์ ๔  ผังความคิดบอกถึงประโยชน์ของลูกยอได้อย่างชัดเจน เนื้อหาครบถ้วน การแต่งร่ายได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ใช้ถ้อยคำสละสลวย

ส่วนใบงาน มีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ เรียบร้อยมีระเบียบ ส่งตรงเวลาตามที่กำหนด

เกณฑ์ ๓ ผังความคิดบอกถึงประโยชน์ของลูกยอได้ดีพอสมควร การแต่งร่ายได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ส่วนใบงานมีความสวยงาม เรียบร้อย ส่งตรงเวลาที่กำหนด

เกณฑ์ ๒ ผังความคิดบอกถึงประโยชน์ของลูกยอได้เกือบครบถ้วน การแต่งร่ายได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ในบางส่วน ส่วนใบงานมีความสวยงาม และเรียบร้อย

เกณฑ์ ๑ ผังความคิดบอกถึงประโยชน์ของลูกยอได้ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร การแต่งร่ายไม่ตรงตามฉันทลักษณ์ ส่วนใบงานไม่ดีเท่าที่ควร ไม่เรียบร้อย ส่งไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด