"ทรัพยากรบนโลกใบนี้มีพอสำหรับทุกคนแต่มีไม่พอสำหรับคนโลภแม้เพียงคนเดียว"

 

 

           ทรัพยากรเป็นสิ่งที่สำคัญ  เป็นต้นทุนหรือวัตถุดิบของมนุษย์ที่นำมาใช้เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ  ประเทศใดก็ตามที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ประเทศนั้นจะมีความร่ำรวยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  เมื่อใดที่ทรัพยากรหมดไปนั้นแสดงว่ามนุษย์นำทรัพยากรไปใช้ไม่ถูกวิธีทำให้ทรัพยากรธรรมบางชนิดหมดสิ้นไปจากโลกใบนี้

          ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ธรรมชาติ  และให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น บรรยากาศ  ดิน น้ำ  ป่าไม้  ทุ่งหญ้า  สัตว์ป่า  แร่ธาตุ  ทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้  ทรัพยากรเป็นแหล่งปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  เป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยวัตถุดิบในการก่อสร้างบ้านเรือนแก่มนุษย์  เป็นแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์  แหล่งเครื่องนุ่งห่ม  ในอดีตมนุษย์ใช้ใบไม้ในการปกปิดร่างกาย  แต่ในปัจจุบันวิวัฒนาการได้มีการเปลี่ยนแปลงไป  มนุษย์นำเส้นใยธรรมชาติ  เช่น  เส้นไหม ฝ้าย มาทักทอเสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกาย  เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคการเก็บส่วนต่างๆทั้งพืช   และสัตว์มารักษาโรค  ที่รู้จักกันในชื่อสมุนไพร  ต่อมามีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น  มาเป็นยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยมีพืชที่นำมาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคในท้องถิ่นมากกว่า 779 ชนิด ปัจจัยหลักของมนุษย์ที่สำคัญ คือ  อากาศ  น้ำ  ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  บ่งชี้ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจ  และความเจริญของสังคมมนุษย์  ถ้าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศทางตรง  คือ ทรัพยากรพลังงาน  สถานที่ท่องเที่ยว  พักผ่อนหย่อยใจด้านวิชาการ  ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์  มนุษย์ซึ่งถูกสร้างให้มีพอสำหรับทุกอย่างทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ  เช่น ทรัพยากรป่าไม้มีประโยชน์ต่อองค์ประกอบของผู้ผลิต ที่ต้องสร้างอาหารเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้  และสิ่งสำคัญต่อการหมุนเวียน  หรือวัฎจักรของแร่ธาตุและสารอาหารในระบบนิเวศ  ในธรรมชาติของโลก  ถ้ามนุษย์รู้จักค่าของความสำคัญ เพราะประชากรบนโลกใบนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอาหารและความต้องการก็มากขึ้น  ทรัพยากรที่ไม่สามารถใช้แล้วหมดไปคือ  บรรยากาศ  แสงแดดอากาศ  เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต  นอกจากนี้ยังมีความชื้น  อุณหภูมิและความเคลื่อนไหวของมวลอากาศ  เรียกว่าภูมิอากาศ  สำคัญต่อดิน  และพืชพรรณ สภาพอื่นๆของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผิวโลก  บรรยากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหาก  มนุษย์ไม่รู้จักคุณค่าและการทดแทนธรรมชาติ  บรรยากาศในโลกของเราก็จะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปและโดนทำลายให้เกิดอากาศที่เป็นพิษอีกหนึ่งคือน้ำที่อยู่ในวัฎจักรจะหมุนเวียนเปลี่ยนสภาพแบบไม่มีที่สิ้นสุด  เช่น  ฝน  หิมะ  ลูกเห็บตก  ไหลซึบผ่านที่ดินแล้วไหลลงมหาสมุทร  หากแต่มนุษย์มีความพร้อมทุกอย่าง  ที่ธรรมชาติให้มาอุดมด้วยความสะดวกสบายดำรงชีพให้มนุษย์มีชีวิตอยู่  สามารถที่จะเลี้ยงดูให้ได้ สำหรับคนทั้งโลกทั้งในอดีตไมาถึงปัจจุบันขึ้นอยู่ว่าเราจะดุแลไว้ได้นานแค่ไหน  หากแต่มนุษย์แค่เพียงคนเดียวทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  ลองคิดในดูถ้ามนุษย์โลกที่จะเอาทรัพยากรไปให้ได้เยอะแล้วไม่มีการปลูกทดแทน  สิ่งที่สูญเสียไปนั้นอาจจะทำให้มนุษย์ที่อยู่ขาดอาหาร  บริโภคได้หากมีคนเห็นแก่ตัวคนโลภ  ทรัพยากรธรรมชาติอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  อาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นก็คือ  ปัญหาโรคร้อน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์โลก  เกิดขึ้นเพราะเหตุที่มนุษย์ต้องการความสะดวกสบาย  ประชากรเพิ่มมากขึ้น  การบริโภคอาหารก็เพิ่มขึ้น  การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก็ยิ่งมากขึ้น  ซึ่งนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้อุณหภูมิในอากาศสูงขึ้น  หากมนุษย์เราอยู่จักใช้  ซึ่งมนุษย์เองก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น  หากเพียงแค่มนุษย์มีกำลังทางร่างกาย  และกำลังทางจิตใจ  ได้แก่การนึกคิด  การใช้เหตุผลในการทำงาน  การจินตนาการทางด้านต่างๆ  การใช้กำลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ   หากการใช้ชีวิตของมนุษย์เกิดความต้องการมากเกินความจำเป็นแล้วเป็นแบบนี้หลายๆคน ประชากรคนรุ่นหลัง   อาจไม่เหลือแม้กระทั่งของกิน  ที่อยู่อาศัย สภาพธรรมชาติที่มีอยู่อาจไม่เหลือคงสภาพเดิม  ทรัพยากรที่มีขึ้นทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนไม่มีคนใดคนหนึ่งจะถือครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดเป้นของตัวเองได้  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ไว้ได้นาน    ทรัพยากรแร่ธาตุ  ทรัพยากรพลังงาน  ที่ดินในสภาพธรรมชาติ  เช่น  สถานที่ใช้ศึกษาธรรมชาติ  และสถานที่วิเวกห่างไกลจากผู้คน  หากสถานที่นี้ถูกทำลายจะไม่สามารถที่จะสร้างทดแทนได้อีก   ทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถที่จำทำให้เกิดมาใหม่เหมือนเดิมได้  เพราะมีลักษณะสมบัติเฉพาะตัว  เช่น  หน้าผา  น้ำตก  มันเป็นจุดเด่นที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเหมือนธรรมชาติได้หากมีคนโลภเพียงคนเดียวที่คิดเอาเปรียบ  นั้นมันจะสามารถทำลายทรัพยากรทั้งโลกได้เลย  คนโลภ คือ คนที่ไม่รู้จักพอกับสิ่งที่เป็นอยู่  บนโลกใบนี้มีทรัพยากรเพียงพออยู่แล้ว   แต่หากเจอมนุษย์ที่ต้องการจะได้แต่ไม่รู้จักการทดแทน  ไม่รู้จักผลอนาคตข้างหน้า  ทรัพยากรก็จะหมดลงไปกับบุคคลเหล่านี้ 

             ทรัพยากรในธรรมชาติ  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันร้ายแรงมากขึ้น  หากแต่ทุกคนช่วยกันดูแล  และรู้จักทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป  ไม่ใช้มากเกินไป  ใช้คุณค่าทรัพยากรแบบพอประมาณ  ประชากรโลกก็จะอยู่กับทัพยากรธรรมชาติได้ควบคู่เหมือนเดิมต่อไป