ฝึกอ่านคำควบกล้ำ ร ล  ให้ชัดกันเถอะ

            ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราควรที่จะฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดเจน เพราะถ้าเราออกเสียงคำควบกล้ำไม่ชัดคำบางคำอาจแปลความหมายเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้นใครรู้ตัวว่าพูดอ่านเขียนคำควบกล้ำไม่ได้ วันนี้มีแบบฝึกมาให้ลองฝึกกันหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับผู้ที่อ่านคำควบกล้ำไม่ชัด  ใครที่ลองฝึกแล้วอย่าลืมแวะมาบอกกันบ้างน่ะ ลองดูว่าฝึกแล้วทำให้อ่านชัดขึ้นไหม

 แบบฝึกอ่านเสียง ร , ล หลักการอ่านออกเสียงพยัญชนะ "ร" การออกเสียง "ร" การเปล่งเสียงเริ่มแรก ลิ้นอยู่ในลักษณะแบนราบ แล้วยกปลายลิ้นขึ้นไปกระทบกับปุ่มเหงือกแล้วจะสบัดปลายลิ้นลงอย่างรวดเร็ว ขณะออกเสียงเส้นเสียงอยู่ชิดกันไม่สนิท ลมผ่านเส้นเสียงขึ้นมาทำให้เส้นเสียงสั่นสะเทือนเป็นเสียงก้องคำที่มีเสียงนี้ เช่น รู้ รัก (ปรากฎเป็นเสียงพยางค์ต้นเท่านั้น) ในกรณีที่ผู้ฝึกไม่คุ้นเคยกับการออกเสียง"ร" โดยวิธีการฝึกให้ใช้วิธีออกเสียงคำควบกล้ำ เช่น "ครอบครัว" "ครองแครง" เป็นต้นและให้สังเกตตำแหน่งที่สามารถออกเสียง"ร" ในคำควบกล้ำนั้น ให้ทำซ้ำๆประมาณ 20 ครั้ง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะสามารถออกเสียง "ร" ได้ ตัวอย่างแบบฝึกการอ่านออกเสียง " ร " แบบฝึกหัดออกเสียง ร

      แบบฝึกหัดออกเสียง ร , ล ชุดที่ 1 ลานโรงเรียนเลี่ยนราบและร่มรื่น เด็กรื่นรมย์ซ่อนเร้นเล่นซ่อนหา ลุกลี้ลุกลนนักชักระอา อย่ารอราเร่งเร้าเข้าห้องเรียน การเล่าเรียนมามวลล้วนหลายหลาก เรียนไม่ยากพูดฟังทั้งอ่านเขียน ครูรับรองลองวิชาถ้าพากเพียร จักเป็นเธียรคนเทิดเรียนเลิศเอย

    แบบฝึกหัดออกเสียง ร , ล ชุดที่ 2 นักเรียนชอบล้อเลียน พื้นโล่งเตียนเลี่ยนเรียบดี ลีลาอย่ารอรี เราเริงรื่นลื่นล้มลง พวกเราเล่าเรื่องราว ร้องเพลงลาวคราวชมดง ไปไร่วิ่งไล่หลง ร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหาย ลมโชยโรยกลิ่นอวล มาลีล้วนงามเรียงราย รื่นรมย์ชมลวดลาย วิไลลักษณ์น่ารักจริง ของรักใครลอบลัก ลุกลนนักนะลูกลิง เรือล่องร้องประวิง เหล่านักเลงเร่งราวี รักเร่เล่ห์ลมลวง ดอกโรยร่วงปวงมาลี ร่ำไรอาลัยมี มาโลมเล้าเราร้อนรน เรไรร้องจำเรียง ลองไล่เลียงเสียงสับสน รูปร่างช่างชอบกล คนเรียบเรียงเลี่ยงแล้วเอย ข้อมูลจาก : คณะกรรมการกิจการวิทยุการะจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มาสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

http://www.mahapruettharam.com/webboard/index.php?showtopic=521