วิธีคัดลายมือภาษาอังกฤษให้สวย

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก

1.ต้องค่อยๆหัดคัดลายมือไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเราไม่ได้คัดแป๊ปเดียวแล้วลายมือเราจะสวย

2.เวลาคัดลายมือต้องมีสมาธิ จิตใจอย่าวอกแวกถ้าใจเราวอกแวกไม่อยู่สุขมือเราก็จะสั่นแล้วทำให้ลายมือไม่สวย

3.ต้องเขียนตัวอักษรให้เท่ากันแลเสมอกัน หางและหัวของตัวอักษรก็ต้องเท่ากัน ความเอียงก็ต้องเท่ากัน

4.สำคัญมาก คือความขยันหมั่นเพียรเราต้องหัดคัดลายมืออย่างสมำเสมอ ถึงแม้ว่าลายมือจะสวยแล้วไม่หัดคัดเลย ลายมือเราอาจจะไม่สวยเหมือนเดิม ดังนั้นเราต้องขยันหมั่นเพียรคัดไปเรื่อยๆ

เกร็ดเล็กๆน้อยๆ

บางทีน้องๆพี่ๆบางคนไปแข่งคัดลายมืออาจจะเกร็งและสั่น ยิ่งถ้านั่งในห้องแอร์ยิ่งไปกันใหญ่ เคล็ดลับก็คือ เมื่อเข้าไปในห้องแข่งขันก็ลองนั่งสมาธิดูจะทำให้ใจสงบ

สุดท้ายนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วกันนะว่าจะทำตามข้อแนะนำได้ดีแค่ไหน ผู้เขียนเป็นผู้ที่แนะนำทางเท่านั้นเอง