หลักการสร้างเครื่องดักยุง

วิธีการ 1
วิธีการ 2
วิธีการ 3

วิธีการ 4
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

โครงงาน "ปี๊บดักยุง" ของนักเรียนโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นำปี๊บเปล่ามา 3 ใบ

ล้างด้วยน้ำให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทำภายนอกและภายใน

ใบที่ 1 ไม่ต้องใส่อะไรเลย

ใบที่ 2 ใส่ถุงเท้าที่ใช้แล้ว หรือผ้าขี้ริ้ว สีดำยิ่งดี

ใบที่ 3 ใส่หญ้าแห้งปนกับหญ้าสด

 

นำปี๊บทั้ง 3 ใบ ไปวางไว้ใกล้ๆคอกปศุสัตว์ หรือบริเวณที่มียุงเยอะๆ ปิดฝาตอนที่ยุงพักผ่อน แล้วนำไปตากแดดให้ยุงตาย สังเกตและนับจำนวนยุง

คำถาม

ปี๊บใดจะมียุงเข้าไปอยู่เยอะที่สุด

ก) ใบที่ 1 ไม่ใส่วัสดุใดเลย

ข) ใบที่ 2 ใส่ถุงเท้าที่ใช้แล้ว หรือผ้าขี้ริ้ว สีดำยิ่งดี

ค) ใบที่ 3 ใส่หญ้าแห้งปนกับหญ้าสด

อยากรู้จริงๆ ก็ต้องไปลองทำดู ลดจำนวนยุงที่บ้านด้วยนะครับ