ขนมที่ใช้ในงานมงคลสมรส
1. ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด 2. ขนมชั้น 3. ขนมทองเอก 4. ขนมหม้อแกง 5.พุทธาจีนเชื่อม
6. ข้าวเหนียวแก้ว 7.พุทธาจีนเชื่อม 8. ขนมกลีบลำดวน 9. ผลไม้ลอยแก้ว
ขนมที่ใช้ในพิธีการต้งศาลพระภูมิ
1.ขนมต้มแดง 2. ขนมต้มขาว 3. ขนมเล็บมือนาง 4. ขนมดอกจอก 5. ขนมถั่วแปบ 6. ข้าวเหนียวแดง
7. ขนมประเภทบวดต่างๆ

ลักษณะและประเภทของขนมไทย
การทำขนมไทยในอดีพต้องใช้ฝีมือและเวลาในการทำนาน ปั้นแต่งจึงฝึกให้คนใจเย็น มีสมาธิ ช่างสังเกตและมีความละเอียด

ขนมไทยแบ่งประเภทได้ดังนี้
1. ขนมไทยประเภทไข่่ ได้แก่ ทองหยอด ฝอยทอง ทองหยิบ สังขยา
2. ขนมประเภทวุ้น ได้แก่ วุุ้นกะทิ วุ้นใบเตย วุ้นสังขยา
3. ขนมไทยประเภทน้ำเชื่อมได้แก่ ข้าวต้มน้ำวุ้น ทับทิมกรอบ รวมมิตร
4. ขนมไทยประเภทกวน ได้แก่ ถั่วกวน ผลไม้กวนต่าง ๆ
5. ขนมไทยประเภทต้ม ได้แก่ ถั่วเขียวต้มน้ำตาล แกงบวดต่างๆ
6. ขนมไทยประเภทนึ่ง ได้แก่ ขนมชั้น ขนมสอดไส้
7. ขนมไทยประเภทเปียก ได้แก่ ข้าวโพดเปียก สาคูเปียก
8. ขนมประเภทปิ้ง ได้แก่ ข้าวเหนียวปิ้ง ขนมจาก
9. ขนมไทยประเภททอด ได้แก่ ขนมดอกจอก ขนมครองแครง
10.ขนมไทยประเภทอบ ได้แก่ ขนมกลีบลำดวน ขนมผิง ขนมหม้อแกง