วิธีการเป่าขลุ่ยและโน้ตประจำขลุ่ย

 1. ปิดนิ้วหมด
 • เป่าด้วยลมธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  โด   ปกติ คือ  
 • เป่าด้วยลมแรงกว่าธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  โด   ช่วงสูง คือ  
 1. เปิดนิ้วก้อย มือล่าง
 • เป่าด้วยลมธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  เร   ปกติ คือ  
 • เป่าด้วยลมแรงกว่าธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  เร   ช่วงสูง คือ  

 

 1. เปิดนิ้วก้อย นิ้วนาง มือล่าง
 • เป่าด้วยลมธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  มี   ปกติ คือ  
 • เป่าด้วยลมแรงกว่าธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  มี   ช่วงสูง คือ  
 1. เปิดนิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง มือล่าง
 • เป่าด้วยลมธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  ฟา   ปกติ คือ  
 • เป่าด้วยลมแรงกว่าธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  ฟา   ช่วงสูง คือ  
 1. เปิดนิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วชี้ มือล่าง
 • เป่าด้วยลมธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  ซอล   ปกติ คือ  
 • เป่าด้วยลมแรงกว่าธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  ซอล   ช่วงสูง คือ  
 1. เปิดนิ้วมือล่างทั้ง 4 นิ้ว แล้วเปิดนิ้วนาง มือบน
 • เป่าด้วยลมธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  ลา   ปกติ คือ  
 • เป่าด้วยลมแรงกว่าธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  ลา   ช่วงสูง คือ  
 1. เปิดนิ้วมือล่างทั้ง 4 นิ้ว แล้วเปิดนิ้วนาง นิ้วกลาง มือบน
 • เป่าด้วยลมธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  ที   ปกติ คือ  
 • เป่าด้วยลมแรงกว่าธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  ที   ช่วงสูง คือ  
 1. เปิดนิ้วมือล่างทั้ง 4 นิ้ว แล้วเปิดนิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วโป้ง มือบน
 • เป่าด้วยลมธรรมดา จะได้โน้ตเสียง  โด   ช่วงสูง คือ  

หมายเหตุ   จะเห็นได้ว่าโน้ต ด ในข้อที่ 8 กับข้อที่ 1 เสียงเดียวกัน เป่าและวางนิ้วได้สองแบบ