พฤติกรรมเสี่ยง คือพฤติกรรมที่ปฏิบัติแล้วนำไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตใช่ไหมคะ ฉะนั้นเราจึงควรทราบโทษของพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันเพื่อสุขภาพของเรา และของคนในชุมชนด้วยจะได้ลดปัญหาเรื่องนี้ลงค่ะ


1.การสูบบุหรี่ ควันที่ออกมาประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายทั้งต่อตัวผู้เสพและคนรอบข้าง อาจเป็นดรคถุงลมโป่งพอง หรือมะเร็งปอดได้ ฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่จะเป็นการดีต่อสุขภาพ แต่กระทำได้ยาก เลยออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เพื่อดูแลสุขภาพของคนในสังคม


2.ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพผู้ดื่มแล้ว ยังส่วผลต่อสุขภาพของคนในครอบครัวอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง


3.ไม่เสพสารเสพติด เพราะสารเสพติดก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ ทำให้ประเทสชาติต้องสูญเสียเงินจำนวนมากในการดูแลและปราบปรามตรงนี้ ดังนั้นทุกคนควรหลีกเลี่ยงสารเสพติด และช่วยดูแลสอดส่องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลปราบปราม


4.การมีพฤติกรรมทางเพศที่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ที่น่ากลัวสุดๆคือโรคเอดส์ เพราะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ฉะนั้นต้องหาทางป้องกันเอาไว้ให้ดี


5.การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ และยังป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้อีกด้วย