มนุษย์ มีความสามารถที่แปลกประหลาดหลายอย่าง ซึ่งความสามารถนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากทางพันธุกรรม และผู้ที่ได้รับ ไม่สามารถควบคุมความสามารถนี้ได้ มาดูกันว่า ผู้ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ 5 ความสามารถนั้นมีอะไรบ้าง

1. "ซินเนสธีเซีย" คือผู้ที่มีประสาทสัมผัสตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป และรับรู้พร้อมกัน ส่วนใหญ่จะเห็นตัวหนังสือ หรือตัวเลข เป็นสีหนึ่งๆ เช่น จะเห็นตัว A เป็นสีเขียว ไปตลอดชีวิต, มองเห็นสีเมื่อได้ยินเสียงดนตรี, ได้ยินคำๆ หนึ่ง แล้วรู้สึกถึงรสของคำนั้น เช่น ได้ยินคำว่ารถยนต์ แล้วรู้สึกว่า หวานที่ปลายลิ้น

2. "จีนีติค ไคเมียริซึ่ม" คือผู้ที่มีบุตร แต่ผลการทดสอบทางดีเอ็นเอกลับปรากฎว่า ผู้คลอดบุตรไม่ได้เป็นมารดาของทารก เท่าที่มีรายงานพบว่า ในโลกนี้มีเพียง 40 รายเท่านั้น อย่างกรณีของนางลีเดีย แฟร์ไชล์ ที่ผลของดีเอ็นเอระบุว่า เธอไม่ใช่แม่ของทารก ทั้งๆ ที่เธอคลอดออกมาแท้ๆ

3. "เตตร้าโครเมซี่" คือความสามารถในการมองเห็นถึง 4 สีหลัก คือมองเห็นสีแดง เขียว น้ำเงิน และแม้กระทั่งช่วงความยาวคลื่นของรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต โดยส่วนใหญ่มนุษย์สามารถมองเห็นได้เพียง 3 สีหลักเท่านั้น คือ แดง เขียว และน้ำเงิน หรือเรียกกันว่า "ไตรโครแมต"

4. "แอ๊บโซลูท พิตช์" คือ ผู้ที่สามารถระบุโทนเสียงได้อย่างแม่นยำ นอกจากที่จะมีการได้ยินที่ดีมากแล้ว ยังเป็นผู้ที่จำแนกเสียงเป็นประเภทๆ ได้อย่างดีอีกด้วย เช่น รู้ได้ทันทีว่า เสียงโน้ตนี้เป็นเสียงโน้ตใด โดยไม่ต้องฟังซ้ำหลายๆ ครั้ง ในวงการดนตรีของญี่ปุ่นพบว่า มีผู้เป็น "แอ๊บโซลูท พิตช์" อยู่ถึง 70%

5. "ซูเปอร์เทสเตอร์" คือ ผู้ที่มีปุ่มรับรสเป็นเยี่ยม เนื่องจากมี "ฟังจิฟอร์ม แพพิลแล (fungiform papillae)" หรือ ตุ่มโคนลิ้น ที่มีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดมากกว่าคนปกติ บุคคลเหล่านี้จึงมีความสามารถในการับรสได้ดีกว่าคนอื่นๆ และในระหว่างรส 5 รส คือ หวาน เค็ม ขม เปรี้ยวและรสอร่อย เหล่าซูเปอร์เทสเตอร์เห็นว่า รสขมนั้นเป็นรสที่รับรู้ได้ดีที่สุด

ที่มา

http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%86-160837.html