ต้องรู้ก่อนว่าเป็นหญิงหรือว่าชาย

 

และต้องการจะให้ในสถานอะไร  เพื่อน,แฟน,กิ๊ก,น้อง,พ่อ,แม่,อาจารย์,อื่น

บอกมาก่อนนะเด่วเราบอกให้นะครับ

จะได้ไม่ซ้ำกัน   ต้องถามมาก่อนนะครับ

เด่วเราจัดให้จะตอบให้ทุกคนถ้าเป็นไปได้นะครับ(ถ้าว่างนะ)