กระเทียมอัดเม็ด

    วัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

1. เพื่อแก้ไขอาการของโรคหรือป้องกันโรค
 
  
ความลวง? สรรพคุณที่อ้างในโฆษณา ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด 
 


  

ความจริง นิยามและประโยชน์ต่อร่างกาย -พืชล้มลุกที่เรานำมาทำกับข้าวเป็นสารปรุงแต่งกลิ่น รส กระเทียมมีสรรพคุณในทางยา จึงมีการใช้เป็นสมุนไพรเพื่อรักษาอาการของโรคหลายชนิด ต่อมามีการสกัดสารสำคัญในกระเทียมออกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากพบว่ามีสรรพคุณในการลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
 
  
ความเสี่ยง / ผลข้างเคียงต่อสุขภาพ - ผลการวิจัยในระยะหลัง พบว่า สารสกัดจากกระเทียม ในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ค่อยมีผลต่อการลดระดับของโคเลสเตอรอล หรือมีก็ในระดับที่น้อยมาก เนื่องจากปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดถูกควบคุมด้วยปัจจัยมากกว่าหนึ่งปัจจัย - เกิดกลุ่มรณรงค์ในอเมริการยื่นคำร้องให้ อย. ของสหรัฐฯ สั่งห้ามบริษัทอาหารเสริมโฆษณาสรรพคุณของกระเทียมอัดเม็ดว่า ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลได้และช่วยทำให้ หัวใจแข็งแรง