ความเชื่อ

จิ้งจกหรือตุ๊กแกร้องทัก

ลางบอกเหตุล่วงหน้าของคนโบราณ  มักจะทายลางบอกเหตุของสัตว์ควบคู่กันไปกับเสียงจามของคน  เช่น   จิ้งจกร้องทักและคนจาม   แล้วดัดแปลงมาเป็นเสียง  จิ้งจกและตุ๊กแกร้องทัก  แต่ในปัจจุบันนี้  เราจะหาตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ตามอาคารสมัยใหม่นี้ไม่ค่อยได้ง่ายนัก  คงจะมีแต่เสียงจิ้งจกอยู่บ้าง  เพราะยังไม่สูญพันธุ์ไปเสียที่เดียวนัก  ส่วนเรื่องของคนจามนั้น  ไม่ค่อยนิยมนำมาถือเป็นเรื่องเคล็ดลางเท่าใดนัก

ถ้าบ้านเรือนหรือเคหะของท่านบังเอิญมีจิ้งจกหรือตุ๊กแกมาขออาศัยหลับนอนเพื่อจับแมลงเล่นไฟเป็นอาหาร  ก็อย่าได้ไปตีขับไล่ไสส่งมันเลย  เพราะโบราณถือว่าสัตว์ต่างๆที่เข้ามาพึ่งบุญอาศัยอยู่ในบ้านของท่านั้น  เป็นนิมิตรหมายในทางที่ดีอย่างหนึ่ง

สิ่งที่จะพยากรณ์เกี่ยวกับเสียงร้องของจิ้งจกและตุ๊กแกต่อไปนี้  มักจะใช้ตอนที่เตรียมตัวจะออกไปทำธุระนอกบ้านมีคำทำนายดังนี้

ถ้าจิ้งจกหรือตุ๊กแกร้องทัก  เสียงดังอยู่เบื้องหน้า  ทายว่า  ให้รีบเดินทางไปจะประสบผลสำเร็จหรือโชคลาภในจุดหมายปลายทาง

ถ้าจิ้งจกหรือตุ๊กแกร้องทัก  เสียงดังอยู่เบื้องหลัง  ทายว่า  อย่าด่วนรีบไป  ควรเปลี่ยนเวลาเดินทางออกจากบ้าน  ให้เปลี่ยนจากเช้าเป็นสาย  หรือจากบ่ายเป็นค่ำเสียแล้วจึงค่อยเดินทาง  มิฉะนั้นแล้วอาจจะพบกับโชคร้ายหรือความผิดหวังในการเดินทาง

ถ้าจิ้งจกหรือตุ๊กแกร้องทัก  เสียงดังมาจากทางเบื้องซ้าย  ทายว่า  การเดินทางออกนอกบ้าจะได้รับผลดีหรือประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งจุดหมายไว้

ถ้าจิ้งจกหรือตุ๊กแกร้องทัก  เสียงดังมาจากทางเบื้องขวา  ทายว่า  การเดินทางออกนอกบ้านในขณะนี้ยังไม่ได้ผลดีนัก  ทั้งอาจประสบเคราะห์ได้

ถ้าจิ้งจกหรือตุ๊กแกร้องทัก  และอยู่เบื้องบนศีรษะ  (  เมื่อแหงนคอมองจะเห็นตัวมัน  )  ทายว่า  อย่าได้คิดเดินทางไปไกลๆเป็นอันขาด  มิฉะนั้นจะประสบกับความเดือดร้อน