คอมพิวเตอร์กับการสื่อสาร

           คอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่มีความสำคัญกับมนุษย์ยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นยุค IT ต้องใช้การศึกษาและการเรียนรู้ที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัย เป็นผลทำให้โลกเราในปัจจุบันมีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน มีการติดต่อสื่อสารกันได้หมดไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนจะใกล้หรือไกลก็ตาม ก็สื่อสารกันได้ มีผลกระทบต่อทุกเพศทุกวัย เพราะไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งนั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกัน เช่น E-mail hi5 Google ฯลฯ ทำให้เรามีเพื่อนและหาข้อมูลของเพื่อน หรือสิ่งที่เราอยากรู้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ยังทำให้วัยรุ่นสนใจกันเล่น M กันมาก เพื่อหาเพื่อน บางทีก็ได้แฟนทาง M ไปพร้อมกันอีกด้วย