1.ฝึกหัดการร่างภาพ โดยการสเก็ตรูปบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้เส้น

2.หลังจากการหัดสเก็ตหรือร่างเส้นต้นแบบเเล้ว ลองมาตัดเส้นอย่างง่ายๆด้วยปากกาหมึกซึมที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดอย่างเช่น ปากกา pigma ก็ได้