นักศึกษาสามารถเตรียมบทเรียนล่วงหน้าได้ที่นี่นะคะ  สำหรับ ppt นี้มีการปรับปรุง  โดยเพิ่มเนื้อหากราฟเพิ่มเติม  เพราะนักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจกราฟการเก็บภาษีสินค้าและการผลักภาระภาษี  ท่านใดมาโหลดงานแล้วอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะคะ

http://learners.in.th/file/kulkanit/Micro_elasticcitym.ppt

                อยากให้ทุกท่านชื่นชอบเศรษฐศาสตร์กันทุกคนค่ะ  เนื้อหานี้ลงลึกสำหรับเศรษฐศาสตร์จุลภาค1 ส่วนเศรษฐศาสตร์ทั่วไปจะสอนไม่ละเอียดเท่านี้ค่ะ แต่ก็สามารถศึกษาได้เช่นกันค่ะ

                นักศึกษาสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้และตอบคำถามว่า

"เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องใดได้บ้าง"

 

                         สำหรับหัวข้อที่อยากให้เน้นกันคือ....การประยุกต์ใช้เรื่องความยืดหยุ่นกับเรื่องการผลักภาระภาษีของผู้ขายและการผลักภาระภาษีของผู้ซื้อ  ลองศึกษาจาก powerpoint หัวข้อสุดท้ายกันได้นะคะและอ่านเพิ่มเติมจากในหนังสือกันได้ค่ะ  (เรื่องนี้จะเน้นสอบใน midterm 2 )