การเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

 ฉันเป็นนักศึกษาวิชาทหารมาตั้งแต่เรียนม. 4และตอนนี้ก็เรียน ปี1 คณะคุรุศาสตร์

เอกวิทยาศาสตร์  และตอนนี้ฉันก็เนนักศึกษาวิชาทหารปีที่4 แล้ว หรือที่เรียกสั้นๆกันว่า ร.ด.

การได้เป็น ร. ด. สอนให้แนได้เรียนรู้ถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และความอดทน 

 แม้ว่าบางปีที่เข้าค่ายหรือทำกิจกรรมมันจะทำใหฉันเหนื่อย *_* "แต่ฉันก็ภูมิใจที่ได้เป็น

นักศึกษาวิชาทหาร และวันนี้ อุดมการณ์ นศท. มาบอกเล่าให้ได้รู้กัน ><!

น. นำหนึ่งใจเดียวกัน กลมเกลียวสามัคคี

ศ. ศึกษาดี มีความรู้ คู่คุณธรรม            

ท. ทำความดี เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน  


             

การเรียนนักศึกษาวิชาทหารหลายคนอาจจะถามว่าเรียนเพื่ออะไรแต่ฉันอยากจะบอกว่า

"ความมีวินัยเป็นเกียรติของนักศึกษาวิชาทหาร"

การเรียนนักศึกษาวิชาทหารให้อะไรกับเราหลายอย่าง 

ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี  ยากที่จะซื้อหา   

 ถ้าคุณไม่ลองคุณจะไม่มีทางรู้ อยากให้คุณลองเรียนบ้างค่ะ

*  _  *