วันนี้เรียนเรื่อง การปฎิรูปศาสนา ในวิชามนุษย์กับอารยธรรม ซึ่งการปฏิรูปศาสนา เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 15 - 17 เป็นความขัดแย้งกันระหว่าง ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ มีสาเหตุมาจาก

1. การกระทำของพระและนักบวช สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ศาสนา มีการแข่งขันทางอำนาจระหว่างหมู่พระ

2. เกิดจากอิทธิพลแนวคิดมนุษย์นิยม

3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของยุโรป

4. วิทยาการที่ก้าวหน้า โดยเฉพาะระบบการพิมพ์ ผู้คิดค้นคือ โจฮัน กูเทนเบิร์ท

5. การขายใบไถ่บาป เนื่องจากศาสนจักรต้องการระดมทุนในการก่อสร้างวิหารเซนปีเตอร์ เป็นวิธีหากินบนความศรัทธาของผู้อื่น

เหตุการณ์ในยุคปฏิรูปศาสนา

1. มาร์ติน ลูเธอร์ ต่อต้านการขายบไถ่บาปของศาสนจักร และได้ประกาศตั้งลัทธิโปรแตนแตนท์

2. อูริค สวิงกลิ รณรงศ์ให้เกิดการปฏิรูปศาสนาในสวิตเซอร์แลนด์

3. ทำให้มาร์ติน ลูเธอร์ ถูกขับออกจากศาสนจักร

ผลการปฏิรูปศาสนา

      เกิดสนธิสัญญาสันติภาพอ๊อกเบิร์กและสนธิสัญญาแคปเปิล โดยกล่าวถึง การให้เจ้าผู้ครองแคว้นสามารถตัดสินใจได้ว่าจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายใด