ส่วนหย่อมที่มองเห็นเป็นสง่า

ข้างศาลาใกล้โบสถ์อยู่เป็นศรี

จัดอย่างสวยเป็นสนามดูโล่งดี

มีเก้าอี้ม้าหินอ่อนพักผ่อนใจ

ลั่นทมบานสะพรั่งทั่วสวนหย่อม

กลิ่นหอมพร้อมร่มเงาเราสดใส

ถ้าทุกคนอยากรู้อยู่ไม่ไกล

เดินตรงไปประตูสองลองมองดู