แรงบันดาลใจนการเรียนรู้

 ปัจจุบันกระแสเกาหลีฟีเวอร์ในเมืองไทย ได้กลายเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่สร้างกระแสความแรงในด้านต่างๆมากมาย กระแสความแรงดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น

 

-การเที่ยวประเทศเกาหลี

-ความนิยมซีรีส์เกาหลี

                               

-ความนิยมนักร้องเกาหลี

หรือแม้กระทั่งการทำศัลยกรรมเกาหลี

          ซึ่งกำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ ถึงกับมีการจัดวร์ศัลยกรรมนำคนไทยไปทำที่ประเทศเกาหลี ึ่งในความเป็นจริงแล้วบุคลากรแพทย์ด้านการศัลยกรรมของไทย ก้าวหน้ากว่าวงการศัลยกรรมเกาหลีกว่า30ปี ซึ่งในขณะนี่วงการศัลยกรรมของไทยกำลังมีแผนการในการ "บุกตลาดศัลยกรรมเกาหลีใต้ "ำหรับตัวข้าพเจ้าเองซึ่งมีความสนใจในด้านการศัลยกรรมอยู่แล้ว จึงมีความสนใจในแผนการนี้เป็นอย่างมาก ้าพเจ้าจึงคิดว่า ควรพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม และมีการฝึกหัดให้ก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต คือการเป็นหนึ่งในทีมแพทย์เพื่อการตีตลาดศัลยกรรมเกาหลีและเพื่อให้มีความเข้าใจก้าวทันกระแสเกาหลีมากขึ้น


ารเรียนรู้ในระยะเวลา1เดือน

ิ่งที่ต้องการเรียนรู้        ประโยคพื้นฐานในการพูดภาษาเกาหลี

ป้าหมายในการเรียนรู้:     สามารถพูดประโยคเกาหลีพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและมีพัฒนาการจนสามารถพูดได้ดีในอนาคต


ัวัตถุประสงค์การเรียนรู้

+พื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาเกาหลีของตนเองให้ดีขึ้น

+เพื่อการนำความรู้ด้านภาษาเกาหลีไปใช้ในชีวิตปัจจุบันและในอนาคต

+เพื่อให้ตนเองมีความรู้ด้านภาษาต่างๆมากขึ้นเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษแกตนเอง

+ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

+ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเรียนรู้


ธีการเรียนรู้

-ฝึกพูดโดยอ่านจากหนังสือสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น

-เรียนรู้การพูดจากคลิปต่างๆในอินเตอร์เน็ตฝึกพูดและท่องคำศัพท์ที่จำเป็นทุกคำ

-สอบถามเพื่อนหรืออาจารย์ที่รู้ภาษาเกาหลีฝึกสนทนากับเพื่อน หรือพูดให้เพื่อนฟัง


 หล่งการเรียนรู้:   ห้องเรียน อินเตอร์เน็ต หนังสือสอนภาษาเกาหลี เพื่อนและผู้รู้อื่นๆ


นวทางการพิสูจน์ว่าเกิดการเรียนรู้

-สารถพูดภาษาเกาหลีได้ดีขึ้น สามารถพูดประโยคที่จำเป็นกับเพื่อนได้ โดยการประเมินตนเองและให้เพื่อนเป็นผู้ช่วยประเมินว่ามีการเรียนรู้มากเพียงใด
-มีทักษะในการฟังภาษาเกาหลีได้ดีมากขึ้นถ้ามีทักษะในการพูดมากขึ้น จะทำให้ฟังได้ดีขึ้นด้วย


ประโยคที่สามารถพูดได้ในตอนนี้

อันนยองฮาเซโย  สวัสดี

ชอนึน นิตยา อิมนีดา  ฉันคือนิตยา

ชอนึน แทกุก ซารัมอิมนีดา  ฉันเป็นคนไทย

แนนึน ฮันกุก โนเรรึล โชอาฮัมนีดา  ฉันชอบเพลงเกาหลี

ชอนึน ฮักกโยเอ คัมนีดา  ฉันไปโรงเรียน

คัมซาฮัมนีดา      ขอบคุณ

เป็นต้น

อ้างอิง:http://learners.in.th/blog/reference/289338