ห้องโอปุสเดอีอยู่ใกล้ใกล้      เข้ามาในหน้าโรงเรียนเห็นเครื่องหมาย

จากนั้นพบต้นตะแบกอยู่ด้านซ้าย    จะมีป้าย ๗ อาร์ให้น่ามอง

       ที่แห่งนี้ใช้ประชุมอยู่เป็นนิจ    ให้ได้คิดตริตรองไม่มัวหมอง

มีปัญหาปรึกษาตามครรลอง          หากบกพร่องสิ่งใดแก้ได้ทัน