ประเทศไทยมีการจัดวันเเม่ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันเเม่ปีต่อมาจึงต้องงดไป หลังจากผ่านพ้นสงครามไปหลายหน่วยงานได้พยายามรื้อพื้นให้มีวันเเม่ขึ้นอีก เเต่ก็ไม้ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เเละมีการเปลื่ยนกำหนดวันเเม่ไปหลายครั้ง แต่วันเเม่ที่ประชาชนนิยมเเละเป็นที่รับรองของรัฐบาล คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ใช้มาอยู่หลายปีเเต่ก็ต้องถูกระงับอีก

   ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นว่าสมควรที่จะมีงานวันเเม่อีกต่อไป ได้มีการจัดงานวันเเม่ขึ้นอีกวันที่  4  ตุลาคม 2515 เเต่ก็จัดได้เพียงปีเดียวก็โดนยกเลิก จนกระทั่งในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์เเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าควรกำหนดวันเเม่ให้เเน่นอนเสียทีจึงได้กำหนดวันเเม่ขึ้นมาใหม่ให้ถือเอาวันที่สมเด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเเม่เเห่งชาติ