1. อาหารประเภทปิ้ง ย่าง เช่น ปิ้งไก่  ปิ้งกบ ปิ้งเขียด  ปิ้งอึ่งอ่าง ฯลฯ

2. อาหารประเภทแกง เช่น แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้ม  แกงไก่ใส่ฟักทอง แกงหน่อไม้  แกงอ่อมเนื้อใส่มะเขือ  แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง  ฯลฯ

3.อาหารประเภทเครื่องจิ้มน้ำพริกเช่น น้ำพริกแจ่วบอง  น้ำพริกปลาร้า  น้ำพริกปลานึ่ง ซุปมะเขือ  ซุปขนุน ซุปหน่อไม้ ฯลฯ

4.อาหารประเภทของหวาน เช่น แกงบวดฟักทอง  แกงบวดมันเทศ แกงบวดถั่วดำ เชื่อมมันเทศ  กล้วยบวดชี