เพลง เทสโก้โลตัส

 

                เรามาซื้อของกัน ชะ ช้ะ เรามาซื้อของกัน เทสโก้โลตัส มีของประหยัดมากมาย

                เรามาซื้อของกัน ชะ ช้ะ เรา มาซื้อของกัน เทสโก้โลตัส มีของประหยัดมากมาย

 

 ที่โลตัส    มีพัดลม แอร์ ตู้เย็น    หม้อ จาน ชาม ช้อน    ลดไปเลย 50 เปอร์เซ็นต์

มันจำเป็นจริงๆ  น้องอย่านิ่งดูดาย  แม่บ้านทั้งหลาย  ขอเชิญมาช้อปที่โลตัสกัน อะละว้า

 

เรามาซื้อของกัน ชะ ช้ะ เรามาซื้อของกัน เทสโก้โลตัส มีของประหยัดมากมาย

เปิดทั้งเช้าทั้งเย็น ชะ ช้ะ เปิดทั้งเช้าทั้งเย็น สิบวันเท่านั้น ของดีของฟรี เทสโก้โลตัส

 

กลุ่มพอใช้