เรื่องสนุกๆ ของคณิตศาสตร์
> 1) คีย์ ตัวเลข 3 ตัวแรกของเบอร์มือถือคุณในเครื่องคิดเลข
> ( เฉพาะเบอร์โทร ไม่รวมรหัสนำ 01,06,09)
> 2) คูณ ด้วย 80
> 3) บวก 1
> 4) คูณ ด้วย 250
> 5) บวก ด้วย ตัวเลข 4 ตัวที่เหลือของเบอร์มือถือ
> 6) บวก ด้วย ตัวเลข 4 ตัวที่ เหลือของเบอร์มือถืออีกครั้ง
> 7) ลบ 250
> Cool สุดท้าย หารด้วย 2

ที่มา

http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=731.0