ประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตในวันนี้  คือ  การรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา   ที่มาของเรื่องนี้ก็คือ  ได้จากการเขียนเรียงความเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเรา  และประวัติส่วนตัวของเราเอง  ดูว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ  เพื่อนหลายคนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี  เพราะ  ตั้งแต่เกิดมาเราเคยได้เขียนประวัติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของตนเองมากหลายต่อหลายครั้งแล้ว  ดิฉันก็เหมือนกัน  ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนเรียงความเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับชีวิตของเรา  และประวัติส่วนตัวของเราก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่ง  เป็นเหมือนการที่เราแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ  รู้จักตัวเรามากขึ้นและในขณะเดียวกันก็จะทำให้เรารู้จักผู้อื่น  หรือ เพื่อนๆของเรามากขึ้นเช่นกัน   เพื่อนลองสังเกตุนะคะว่าแต่และครั้งที่เราเขียนเรียงความเกี่ยวกับชีวิตของเราในแต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันไป  อาจเป็นเพราะเมื่อเราโตขึ้นเราได้เจอเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น  ทำให้เรื่องราวที่เราเขียนนั้นในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน

          ประวัติส่วนตัว  ส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนประกอบดังนี้  ชื่อ-สกุล  ชื่อเล่น  วันเดือนปีเกิด  ที่อยู่  อีเมลล์  นิสัย  สิ่งที่ชอบ  งานอดิเรก  อุดมคติ  เป็นต้น  แล้วแต่ว่าเราจะใส่เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวของเราที่ต้องการสื่อให้คนอื่นรู้จัก  เขียนประวัติส่วนตัวไม่เท่าไหร่  แต่เขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตขอองเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รู้สึกว่าเราต้องมานั่งคิดและเรียบเรียง  ไม่ใช่ว่าเราจะเขียนไปเรื่อยๆ  เราต้องเขียนให้น่าสนใจทำให้ผู้อื่นอ่านแล้วรู้สึกน่าสนใจจริง  ในการดาษเอสี่หนึ่งหน้าเราจะต้องเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของเราให้นำเสนอออกมาแล้วน่าสนใจ.....

           เพื่อนๆ คะอย่าลืมทำการบ้านกันนะ  แล้วก็เตรียมกระดาษไปสอบด้วยค่ะ.....