มาลองฝึกแนะนำตัว และสนทนาเป็นภาษาเกาหลีกันนะ

วัสดีครับ/ค่ะ
안녕하세요. / 안녕하십니까.
(อันนยองฮาเซโย / อันนยองฮาชิมนีกา) 

สวัสดีครับ/ค่ะ (ในโทรศัพท์)
여보세요. (ยอโบเซโย)

ก่อนอื่นฉันขอแนะนำตัวก่อนน่ะค่ะ
자기 소개해 드리겠어요. 
(ชากี โซแกแฮ ทือรีเกซซอโย)

ฉันชื่อ....................ครับ/ค่ะ
제 이름은 ........(ชื่อ)........입니다. 
(เช อีรือมึน ...............(ชื่อ)

ชื่อเล่นของฉันชื่อ.........ค่ะ 
제 별명이 ..........이에요./예요.
(เช พยอลมยองี ...........อีเอโย/เยโย)
(ถ้าชื่อลงท้ายตัวสะกดใช้อีเอโยแล้วอ่านแบบโยงเสียง ถ้าเป็นสระก็ใช้เยโยจ้า)

ฉันเป็นคนไทย
제가 태국인입니다.
(เชกา แทกูกินอิมนีดา)

ฉันอ่านภาษาเกาหลีได้
한글을 읽을 수 있어요.
(ฮันกือรึล อิลกึล ซู อิดซอโย)

ินดีที่ได้รู้จัก 
반갑습니다. 
(พันกับซึมนีดา)

ฉันกำลังเรียนภาษาเกาหลี
한국말을 공부합니다.
(ฮันกุกมรึล คงบุฮัมนีดา)

สบายดีมั้ย?
별일없어요? / 잘 지냈어요?
(พยอรีริลซอโย? / ชัล จีแนดซอโย?)


สบายดี
좋아요./잘 지냈어요.
(โชอาโย/ชัล จีแนดซอโย)

เข้าใจมั้ย?
이해했어요? / 알았어요? 
(อีแฮแฮดซอโย / อารัดซอโย?)

ไม่แน่ใจ 
잘몰라요.
(ชัลมลราโย)

รุณารอสักครู่ 
잠깐만기다리세요
. / 잠깜만요.
(ชัมตันมันกีดารีเซโย / ชัวตัมมันโย)

มีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ? (may i help you)
도와 드릴까요?
(โทวา ทือริลกาโย๊)

รบกวนด้วยนะคะ
부탁합니다.
(พูทอกฮัมนีดา)

เข้าใจที่ฉันพูดไหมคะ
이해해요? 
(อีแฮแฮโย?)

ดิฉันพูดภาษาเกาหลีไม่ค่อยเป็นถ้าพูดผิดยังงัยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ
저는 한국말 잘 못 해서...어쨌든  미안해요.
(ชอนึน ฮันกุกมัล ชัล แฮชอ...ออแจดทึน มีอันแฮโย)

ข้าใจค่ะ
이해해요, 알겠어요.
(อีแฮแฮโย, อัลเกซซอโย)

ไม่เข้าใจค่ะ
이해 안 가요.
(อีแฮ อัน คาโย)

คุณจะไปที่ไหนคะ 
어디 가요?
(ออดี คาโย๊)

ฉันมาจากโรงเรียน.....ฉันขอสัมภาษณ์คุณเพื่อทำรายงานส่งอาจารย์จะได้ไหมคะ
저는 학생이에요. 저는 리포트를 하기 위해서 당신을 면접해도 돼요?
(ชอนึน ฮักแซงีเอโย. ชอนึน รีโพทือรึล ฮากี วีแฮชอ ทังชินึล มยอนชอบแฮโด ทแวโย๊)
หรือ
저는 한류에 대한 리포트를 해야 하는데 당신을 면접면 돼요?
(ชอนึน ฮันรยูเอ แทฮัน รีโพทือรึล แฮยา ฮานึนเด ทังชินึล มยอนชอบ ทแวโย๊)

(면접면 돼요?  --> 면접하면)
(มยอนชอบมยอน ทแวโย๊ --> มยอนชอบอามยอน)

ันสามารถอ่านเขียนภาษาเกาหลีได้แต่ไม่ค่อยรู้ความหมายค่ะ
저는 한글을 읽고 쓸 수 있는데 의미를 잘 몰라요. 
(ชอนึน ฮันกือรึล อิกโก ซึล ซู อิซนึนเด เอมีรึล ชัล มุลรอโย)

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2550 
2007.01.25 금 /  2007년 1월 25일 금요일
(2007.01.25 กึม / 2007 นยอง 1 วอล 25 อิล คึมโยอิล)

รอสักครู่นะคะ 
잠깐만 기다리세요, 잠깐만요.
(ชัมกันมัน คีดารีเซโย, ชัมกันมันโย)

ขยันเรียนนะคะ
영심히 공부하세요.
(ยองชิมฮี คงบุฮาโซโย)

ฉันเป็นห่วงเขาจังเลย...เธอไม่ห่วงบ้างเหรอ
난 그를 걱정해요. 너 안 그래요?
(นัน คือรึล คักชองแฮโย. นอ อัน คือแรโย?)

ช่วยด้วย!! 
도와 주세요. ช่วยทั่วไป
(โทวา ชุเซโย)
살려 주세요. ช่วยชีวิต
(ซอลรยอ ชุเซโย)

สถานที่นี้ไปยังไงครับ
에 어떻게 가야해요?
(เอ ออต็อดเก คายาแฮโย?)

เดินตรงไปเลี้ยวซ้าย
똑바요.
(ต๊กพาโย)

คุณช่วยตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะ
영어를 대답할 수 있어요?
(ยองออรึล แทดัลฮัล ซู อิซซอโย๊?)

ันรู้คำของเกาหลีไม่กี่คำเอง
저는 한군말을 조금 알아요.
(ชอนึน ฮันกุกมารึล โชกึม อาราโย)

ฉันจะพยายามเรียนภาษาเกาหลีค่ะ
저는 한국말을 열심히공부해요.
(ชอนึน ฉันกุกมารึล ยอลชิมฮี คงบุแฮโย)

ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
암시해 주세요.,설명해 주세요.
(อัมชีแฮ ชุเซโย.,ชัลมยองแฮ ชุเซโย)

ฉันพิมพ์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ , ถ้าพิมพ์ผิดไปบ้าง ขอโทษด้วยน่ะค่ะ
제가 한국어를 못 잘해요. 실수있으면 정말 미인해요.
(แชกา ฮันกุกอรึล มด ชัลแฮโย. ชิลชุอิซซือมยอน ชองมัล มีอันฮัมนีดา)

สวัสดีเพื่อน ๆทุกคนและอาจารย์
안녕하세요! ,여러분
(อันนยองฮาเซโย,ยอรอบุน)

ชื่อคุณสะกดยังไงคะ?
당신 이름은 어떻게 표기합니까?
(ทังชิน อีรือมึน ออตอดเก พโยกิฮัมนีดา?)

คุณอาศัยอยู่ที่ไหนหรอคะ?
어디서 살아요? 
(ออดีซอ ชาราโย?)

คุณหมายความว่ายังไงนะคะ?/หมายความว่าอะไรน่ะ?
그것은 무슨 뜻인가? 
คือกอซึน มูชิน ตือชินกา?)

ไรหรอ?
뭐라고?
(มวอราโก?)

คุณทำอะไรอยู่หรอคะ?
뭐해요? 
(มวอแฮโย?)

คุณชื่ออะไรคะ?
성함이 어떻게 되세요?
(ชองฮามี ออตอดเก ทวีเซโย?)

เขาจะไปไหนคะ?
어디 갔어요?
(ออดี กัซซอโย?)

ไปยังไงคะ?
잘 지내요?
(ชัล ชีแนโย?)